Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

BODEM AMELAND DAALT VERDER

donderdag 8 april 2004

LEEUWARDEN - De bodemdaling als gevolg van gaswinning aan de oostkant van Ameland is groter dan deskundigen tot nu toe dachten. Volgens de laatste prognoses zal de grond in 2020 maximaal 34 cm gezakt zijn. Dat is 6 cm meer dan in 2000 in de uitgebreide beoordeling van de bodemdaling Ameland was vastgesteld. Tweede-Kamerlid Diederik Samsom ziet in de cijfers de bevestiging dat de gevolgen van gaswinning in het Waddengebied onvoorspelbaar zijn. Hij voelt zich gesterkt in zijn pleidooi om van verdere gaswinning in het gebied af te zien. Hij zegt dat er gegevens zijn dat de neergang zelfs nog sterker zal zijn dan 34 cm.

Maar de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) spreekt dat tegen. Wel hanteert de NAM bij de genoemde 34 cm nog een onzekerheidsmarge van 3 cm. Voor aanvang van de winning op Ameland - die zich uitstrekt onder de Wadden- en Noordzee - was een uiteindelijke bodemdaling van 26 cm in de kern van het gebied voorspeld. Er gold een marge van 5 cm naar boven en beneden.
Nadien zijn de cijfers verschillende keren aangepast. In 1991 was de verwachting dat de daling op 18 cm zou uitkomen. Negen jaar later was dat weer 28 cm, met de kanttekening dat de werkelijke daling tussen de 22 en 34 cm kon liggen.

27 cm bodemdaling
In een bijlage van het vorige week gepresenteerde rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid blijkt dat de bodem nu al 27 cm gezakt is en dat daar tot 2020 nog 7 cm bij lijkt te komen. De gaswinning stopt in 2019.

Een breed samengestelde begeleidingscommissie houdt de gegevens over de bodemdaling in de gaten. Voorzitter Jaap de Vlas is niet onder de indruk van het nieuwe record. 'Als je tegen de 30 cm voorspelt en je komt op 34 cm uit, doe je het helemaal niet zo gek."
Dat inschattingen variëren, vindt hij logisch. 'Het hoort nu eenmaal bij het verschijnsel van prognoses. Het zou verkeerd zijn als we jarenlang vasthouden aan de eerste schatting en dan op het einde vaststellen: Het is meegevallen. Het is beter om steeds van de meest reële cijfers uit te gaan.'
De Vlas verwacht dat een paar centimeter meer of minder voor de natuur nauwelijks uitmaakt. Bovendien mag de maximale daling groter zijn dan gedacht, dat geldt alleen voor het centrum van het gebied. Naar de zijkanten toe valt ze weer mee waardoor de totale verzakking aanzienlijk minder zal zijn dan in 1985 was voorgespiegeld.

Compensatie vanuit zee
De Adviesgroep Waddenzeebeleid heeft gesteld dat de bodemdaling voor de Waddenzee geen kwaad kan en dat de zee deze door de aanvoer van zand zelf kan opvangen. Dat was mede reden om positief te adviseren over meer gaswinning onder de zee.
PvdA'er Samsom: 'De Adviesgroep vindt 1 meter bodemdaling nog niet erg. Maar de essentie is dat we in 1999 de voorspelbaarheid van gaswinning in het gebied niet groot genoeg vonden om winning toe te staan. Uit deze cijfers blijkt dat we de situatie nog steeds niet goed kunnen inschatten.'

Bron: Leeuwarder Courant