W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 WADDENZEE ZOETER DOOR WATER UIT RIVIEREN

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

WADDENZEE ZOETER DOOR WATER UIT RIVIEREN

zaterdag 7 september 2002

TEXEL - De Waddenzee wordt steeds zoeter. Dat komt door de grotere toestroom van rivierwater. De afgelopen 140 jaar is de hoeveelheid zoet water in de Waddenzee verdubbeld. Als gevolg daarvan is ook de hoeveelheid meststoffen in het water - fosfaten en nitraten - in die periode meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).
Met name de IJssel vervoert steeds meer rivierwater, dat via het IJsselmeer en de spuisluizen in de Afsluitdijk in de Waddenzee terechtkomt. Dat de IJssel nu zo veel meer water afvoert, heeft volgens NIOZ-onderzoeker Hendrik van Aken te maken met menselijk ingrijpen in de loop van de Waal, de Nederrijn en de IJssel zelf.

Gevolgen voor flora en fauna ?
De verandering heeft volgens het NIOZ geen schadelijke gevolgen voor de flora en fauna in de Waddenzee. 'De organismen die er leven, kunnen tegen de grote veranderingen van het zoutgehalte van het water. Met vloed is de toestroom van zout water groot, met eb daalt het gehalte weer', aldus Van Aken.
Door de toestroom van rivierwater is er tegelijkertijd sprake van aanvoer van meststoffen. Gevolg daarvan is dat er meer plankton en algen in het water voorkomen. Daardoor neemt het zuurstofgehalte van het water plaatselijk af.

De onderzoeker maakt zich ook op termijn geen zorgen over de vervuiling van de Waddenzee door rivierwater. Hij wijst onder meer op het feit dat door het gebruik van minder schadelijke wasmiddelen en het gewijzigde overheidsbeleid de hoeveelheid fosfaat in het rivierwater de laatste decennia al aanzienlijk is verminderd.

Bron: Interwad