Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

'HAASTIGE VLOED' HARLINGEN VERSNELT NIET MEER

Duur van de vloed te Harlingen
Duur van de vloed te Harlingen 1850-2000

woensdag 20 december 2000

LELYSTAD - Het waterstandsverloop bij Harlingen is opvallend asymmetrisch. De tijdsduur van laag- naar hoogwater (duur stijging genoemd) is gemiddeld 4 uur en 55 minuten. Het traject van hoog- naar laagwater (duur daling) duurt daarentegen gemiddeld 7 uur en 30 minuten.
  In 1984 werd geconstateerd dat de duur van de stijging sinds het begin van de 20e eeuw vrijwel lineair korter was geworden. In 1900 was de duur van de stijging ca. 5 uur 25 minuten, in 1940 5 uur 10 minuten en in 1984 4 uur en 55 minuten. Uit de cijfers tot en met 1999 lijkt op te maken dat deze verandering tot staan is gekomen.
Het ontstaan van deze trend hield waarschijnlijk verband met de grootschalige veranderingen in de westelijke Waddenzee na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932. Hierbij veranderde het patroon van geulen en platen langzaam in de richting van een nieuw evenwicht. Het tot staan komen van de trend bij Harlingen zou er op kunnen wijzen dat het nieuwe evenwicht inmiddels is bereikt.

Bron: Trendsinwater.nl, uitg. Rijkswaterstaat, dec. 2000

Lammert Kwant