W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Passage buitendelta Paesensrede nu en dan mogelijk voor wadlopers - maart 2021 en januari 2023

Ongewone Wadlooptochten

Passage buitendelta Paesensrede nu en dan mogelijk voor wadlopers - maart 2021 en januari 2023


Fig. 1. Track van een wadzwerftocht ten noorden van Paesens Moddergat Fr. met doorsteek van de vaargeul Paesensrede.
Track Herman van der Geest - 30 maart 2021

woensdag 25 januari 2023

Door Redactie

LAUWERSOOG - Nu en dan, bij voldoende lage waterstand, is het mogelijk over de buitendelta van de vaargeul Paesensrede ten noorden van Paesens Moddergat Fr. van de ene oever naar de andere oever te lopen. Dat wil zeggen van het wad van de Eilander Bult naar het wad ten zuiden van Engelsmanplaat, dat is van noordoost naar zuidwest. Of andersom, van zuidwest naar (noord)oost, zie fig 1 en 2.

Op dinsdag 30 maart 2021 maakten wadlopers Herman van der Geest en Menso Martens de tocht, zie fig. 1. Ze liepen links om, dus van oost naar west. Tijdens hun passage was de waterstand in de nabij gelegen haven van Lauwersoog -170 cm NAP, dat is ongeveer 4 dm lager dan gemiddeld laagwater ter plaatse.


Fig. 2. Track van een wadzwerftocht ten noorden van Paesens Moddergat met doorsteek van de vaargeul Paesensrede.
Track Peter Laagland - 21 januari 2023

Op zaterdag 21 januari 2023 maakte wadloper Peter Laagland de doorsteek, zowel van oost naar west, als van west naar oost, fig. 2.
'Het was een prachtige winterse dag om het wad op te gaan. Ik liep op het wad bij Paesens Moddergat een ronde tegen de wijzers van de klok in. Vlak voor de kentering van eb naar vloed was ik bij het noordelijkste puntje van de route waar de Peasenrede de Zoutkamperlaag instroomt en het was een mooi getij dat daalde tot -142 cm t.o.v. NAP te Lauwersoog (fig. 3). Middenin de delta van de Peasenrede zag ik een paar stukjes wad droogvallen en liet ik me verleiden om een doorwading naar de andere oever te proberen. Vanaf de kant van de Engelsmanplaat had ik al eens een verkenning gedaan tot midden in de geul en de volledige doorwading wilde ik altijd al eens proberen te maken. Dit is nu dus gelukt. Het water was op het diepste punt ongeveer 1.40 m diep en stroomde nog rustig af. Eenmaal aan de overkant ben ik vrij snel weer teruggestoken naar de oostelijke oever van de Peasenrede. Dit lukte nabij de ton PR7 waar het water ongeveer 1.60 meter diep was.'


Fig. 3. Waterstanden te Lauwersoog 21 januari 2023 namiddag.
Bron Hydro Meteo Centrum van Rijkswaterstaat