W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Wadlooptochten Wierum - Bultje v.v. - vanaf 2012

Ongewone Wadlooptochten

Wadlooptochten Wierum - Bultje v.v. - vanaf 2012


Fig. 1. Luchtfoto van het zeegat tussen Ameland en Engelsmanplaat en het Pinkewad ten noorden van Wierum

zaterdag 17 november 2012, update 24 februari 2017

WIERUM - Tussen Ameland en Engelsmanplaat bestaat het zeegat uit twee aparte geulen, zie fig. 1 en 2.
Westelijk langs de oostpunt van Ameland ligt het Pinkegat, oostelijk langs de westkant van Het Rif van de Engelsmanplaat stroomt het Smeriggat. Tussen beide geulen is ruimte voor een zandplaat, het zgn. Bultje.
Bultje heeft najaar 2012 een compleet en hoogliggend wantij dat bij Wierum op de vaste wal uitkomt. Bij de ton HB 9 loopt dit wantij door de Holwerder Balg, het valt hier bij springlaagwater vrijwel droog, fig. 5 en 6.

Wadlopen Wierum - Bultje v.v.
Woensdag 14 november 2012 is door ondergetekende Wierum - Bultje v.v. gelopen, fig. 2.
De verwachte waterstand te Lauwersoog was - 129 cm NAP (= Gemiddeld Laagwater),
de gemeten laagwaterstand was - 155 cm NAP.

Lengte van de tocht is 2 x 9 = 18 km.
De tocht naar het Bultje duurde 2 uren, de terugtocht 1.45 uur.
Tijdens de zomer van 2012 heb ik een paar keer een verkenning gelopen tot even voorbij de Holwerder Balg. Tussen 15 mei en 1 sept. kan het laatste deel van de tocht niet worden gemaakt omdat Bultje e.o. dan zeehondenreservaat is.
In de buurt van de Holwerder Balg is door andere wadgidsen op enkele plekken drijfzand aangetroffen.


Fig. 2. Wadlooptocht Wierum - Bultje v.v. 14 nov. 2012 Lammert Kwant


Fig. 3. Bultje, 14 nov. 2012. Stroomribbels, maar droog na een voorgaand gemiddeld hoogwater. Op de achtergrond de Hon van Ameland en het gasproductieplatform Ameland Westgat


Fig. 4. Bultje, 14 nov. 2012. Stroomribbels, maar droog na een voorgaand gemiddeld hoogwater. Op de achtergrond de Hon van Ameland en het gasproductieplatform Ameland Westgat


Fig. 5. Holwerder Balg bij ton HB 4 rond laagwater, 14 nov. 2012


Fig. 6. Holwerder Balg in de buurt van de ton HB 9 rond laagwater, 14 nov. 2012
Brokken veen liggen op de bodem van de ondiepe geul

Fig. 7. Zonsondergang Pinkewad, 14 november 2012 omstreeks 16.30 uur

Fig. 3 - 7. Foto's Lammert Kwant


Zandplaat of wadplaat ?

Op de topografische kaarten van 2003 en 2011 staat Bultje als een eilandje/zandplaat afgebeeld, fig. 9 en 10. Ook op de zeekaart van fig. 2.
Op de topografische kaarten van 2000 en 2013 is Bultje wadplaat, fig. 8 en 11.

Op de Hydrografische Kaart van 2012 is Bultje als wadplaat aangegeven. De hoogte is 2.7 m boven LAT, vgl. springtij-HW = 2.8 m boven LAT, dus het ligt rond Gemiddeld Hoogwater (GHW).

Tijdens mijn korte verblijf op 14 november 2012 trof ik er droog zand aan met daarop stroomribbels, fig. 3 - 4. Het voorafgaand hoogwater was GHW + 1 dm hoog. Er lag geen aanspoelsel en ook geen vogelbraaksel en vogelpoep.

Kortom: Bultje ligt rond gemiddeld hoogwater en is net wel een zandplaat of net niet.

Na november 2012 is Bultje door diverse wadlopers belopen. Duinvorming is er niet aangetroffen.

Lammert Kwant


Fig. 8. Topografische Kaart 2000


Fit. 9. Topografische Kaart 2003


Fit. 10. Topografische Kaart 2011


Fig. 11. Topografische Kaart 2013