[email protected] 2.1

U bent in menu 3. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Ongewone tochten Delfzijl - Gaseiland Hond v.v. in één tij - 19 april 2011

Ongewone Wadlooptochten

Delfzijl - Gaseiland Hond v.v. in één tij - 19 april 2011


In rood de gelopen track.
Op de terugweg kon in 'het kustdal' een stukje worden afgesneden

Woensdag 20 april 2011, update 9 maart 2012 met info gaseiland

DELFZIJL - Dinsdag 19 april jl. is de wadlooptocht Delfzijl - Gaseiland op de Hond in 1 tij op en neer gelopen. Waarschijnlijk was het de eerste keer dat de tocht op deze manier werd gemaakt. Het betrof een solo-tocht van ondergetekende.

Het was een zware tocht, er werd ca. 4 uur gedaan over de 2 x 8.5 km. Om 17.30 uur werd vertrokken van de dijk bij het terrein van Wagenborg Stevedoring te Delfzijl, 2.40 uur voor laagwater. Bij vertrek was de waterstand - 50 cm NAP. Een paar keer ging het de eerste kilometer diep door het water (+ slik) heen. Bij eerder vertrek was het waarschijnlijk hier en daar te diep geweest.

Achter de vaargeul (Bocht van Watum) stond het wad vrij snel droog en kon er meer tempo worden gemaakt. Om 19.35 uur werd het eiland bereikt, het zat er vol met aalscholvers en meeuwen.

Na een korte pauze werd aan de terugreis begonnen, grotendeels door de voetsporen van de heenweg.

De laagwaterstand was laag: - 228 cm NAP (Gemiddeld Laagwater Delfzijl = -168 cm NAP). Na laagwater kwam de vloed snel weer op (springtij). Aan de goede kant = landkant van de vaargeul moest enigszins de tol worden betaald voor 3.5 uur zwoegen, over de laatste km met zwaar en diep slik en vermoeide benen werd ca. een half uur gedaan. Omstreeks 21.30 uur (het was bijna donker) werd de wal bereikt.

Zowel Groningen Seaports Delfzijl als de Kustwacht in Den Helder was van tevoren gebeld over wat er ging gebeuren, zodoende was de kans op loos alarm klein.

Delfzijl - Gaseiland v.v. in 1 tij is een tocht enigszins op het scherp van de snede met weinig reservetijd. Je kunt indien nodig natuurlijk wel ontsnappen door eerder terug te keren of door desnoods een tij op het Gaseiland te blijven temidden van de vogels.

Eerder werd deze tocht op 4 en 6 maart jl. gelopen, toen beide keren een enkele reis.

Update 9 maart 2012
Het Gaseiland op de Hond is in de jaren '60 aangelegd. Er vindt geen gaswinning plaats maar het is een observatieput. Evt. bodemdaling wordt er gemeten en in de boorput worden drukveranderingen gemeten tgv. gaswinning in het Slochterenveld.

Lammert Kwant