De Postiljon e.a. boeken op WadgidsenWeb 2.1


Arenicola - 25 jaar wadlopen
Groninger Wadloopvereniging Arenicola, 1993
Verschenen ter gelegenheid van het 5e lustrum

De Postiljon van De Cocksdorp
Mr. Derk Schortinghuis, 1964

Lopen door en voor Brittanniƫ
Mr. Derk Schortinghuis, 2015

Herinneringen aan Wim Wolff (1941-2018)
Wageningen University & Research - 2019

Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Staatsbosbeheer - 2018

Living Planet Report - Zoute en zilte natuur in Nederland
Wereld Natuur Fonds - 2017

Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee
Saskia Mulder - 2015
Inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee aanwezige materiƫle maritieme erfgoed,
wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen, waarvan diverse op wadlooproutes.

Ecologische Atlas van de Waddenzee
Wageningen Universiteit, 2006

Een Zee van Mosselen
Norbert Dankers en Frouke Fey-Hofstede - Project Mosselwad, 2015

Inleiding tot de Algemene Meteorologie
B. Zwart en A. Steenhuisen, 196 pagina's, De Bilt 1995

Synoptische Meteorologie en Conceptuele Modellen
Ab Maas en Hans Kleingeld, 272 pagina's, De Bilt 2003

Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-1
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-2
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-3
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-4

Ing. R. Klinkhamer, 1987, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo