[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home 5. Overheid Convenant Wadlopen 1. Inhoudsopgave, toelichting

Convenant Wadlopen 2008 - 2013

1. Inhoudsopgave, toelichting

Inleiding
Tekst convenant

BIJLAGEN :

A1: Afgesproken quotering op niet drukke dagen
A2: Afgesproken quotering op drukke dagen
Toelichting op tabel A1 en A2
B: Zonering zwerftochten
C: Afspraken over aantallen wadlooptochten op de route Rottumeroog
D: Gedragscode


Toelichting, update 23 oktober 2017

In 1996 hebben de zeven wadlooporganisaties en de drie waddenprovincies afspraken met elkaar gemaakt over een aantal aspecten van het wadlopen.
Afspraken werden bv. gemaakt over maximale aantallen deelnemers op wadlooproutes in het weekend, maximaal aantal mee te nemen deelnemers in een kalenderjaar, maximaal aantal te organiseren zwerftochten op het Groninger Wad, opleiding van wadloopgidsen e.d.
De deelnemende partijen zijn St. Wadloopcentrum Pieterburen, Dijkstra's Wadlooptochten, Fryske Waedrinners, Wadloopcentrum Fryslân, Groninger Wadloop Vereniging Arenicola, St. Uithuizer Wad en Wadgidsengroep Noord Nederland. De drie waddenprovincies zijn Groningen, Fryslân en Noord Holland. Het eerste convenant liep van 1996-1998. Een tweede, vrijwel ongewijzigd convenant kwam men overeen van 1999-2001.

Op 28 februari 2002 liep het Convenant Wadlopen 1999-2001 af. In de winter van 2001/2002 is geprobeerd te komen tot een nieuw convenant. Dit is niet gelukt, de wensen van de diverse partijen liepen zo ver uiteen, dat overeenstemming niet kon worden bereikt. Sommige partijen wilden met wat meer wadlopers in het weekend kunnen lopen, andere partijen daarentegen juist met minder.
Uiteindelijk kwam een minimale wijziging tot stand. Geen van de deelnemende partijen wilde daar echter gebruik van maken. Daarom is in de praktijk het convenant 1999-2001 ook in 2002 nageleefd onder voorwaarde dat voor 2003 e.v. opnieuw over een volgend convenant zal worden onderhandeld.

In de winter van 2002/2003 is intensief overlegd over een nieuw convenant. Uiteindelijk zijn de partijen het eens geworden. Het convenant 2003-2008 is in 2007 geëvalueerd en na een korte overlegronde verlengd tot 2013.

In 2010 bleek de kracht van het Convenant Wadlopen niet groot te zijn. Een nieuwe (8e) wadlooporganisatie vroeg een wadloopvergunning aan. De provincie Friesland legde hen geen strobreed in de weg, daarin gesteund door bestuursrechter en de bezwaarschriftencommissie.

Daarmee hebben de drie waddenprovincies zich teruggetrokken uit het Convenant Wadlopen. In 2013 hebben de 8 wadlooporganisaties afgesproken te blijven handelen 'in de geest van het convenant', maar niet voor een nieuwe periode het Convenant Wadlopen te ondertekenen.

Lammert Kwant


Bladeren door convenant