[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

WADLOPER VAST IN SLIK BIJ DELFZIJL

zondag 16 mei 2010

DELFZIJL - Een 39-jarige man uit het Duitse Ingelheim am Rhein heeft zaterdag voor de nodige consternatie gezorgd in Delfzijl. Een getuige zag een man nabij de Handelskade-Oost enkele honderden meters van de wal in het slik en waarschuwde de hulpdiensten. Die sloegen vervolgens groot alarm om de Duitser te redden.

Lees meer...

IN 13 DAGEN 3 x SOLO TEXEL-VLIELAND GELOPEN

woensdag 28 april 2010

VLIELAND - Eduard Verhoef heeft op 15 april jl. de 14e oversteek Texel-Vlieland gelopen. Verhoef liep deze tocht voor de 4e keer. Het was voor zover bekend de 2e keer in de historie van deze wadlooptocht dat de tocht door een wadloper alleen werd gelopen.

Lees meer...

TWEEDE KAMER NEEMT MOTIE AAN OVER VEILIGHEID SCHEEPVAART EN WADLOPERS

woensdag 17 maart 2010

DEN HAAG - Op dinsdag 16 maart jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht 'het menselijk visueel toezicht op de Brandaris (en vuurtoren Schiermonnikoog ? LK) te behouden als blijkt dat het systeem van de nieuwe zeeverkeerscentrale geen verbetering vormt voor de veiligheid van alle typen scheepvaart en de wadlopers'.

Lees meer...

Veel ijs op wad, toeristische belangstelling niet groot

donderdag 18 februari 2010

GRONINGEN - Er lag in de periode van 10 t/m 20 febr. jl. op sommige plaatsen behoorlijk veel ijs op het wad. Bij aanhoudende noordoostenwind lag er vooral ijs voor de Groninger en Friese vaste wal. Bv. bij Noordpolderzijl Gn, waar veel ijs door de stroomgeleidingsdam naast de vaargeul werd vastgehouden.

Lees meer...

Veel belangstelling voor 'IJswadlooptochten' op Groninger en Friese Wad

dinsdag 19 januari 2010

GRONINGEN - De wadloopsport werd vorige week aangenaam verrast door de grote belangstelling voor 'ijswadlooptochten' voor de Groninger en Friese kust.
Op woensdag 6 januari jl. werd door een horecabedrijf in Pieterburen bekend gemaakt dat er 'ijswadlooptochten' zouden worden georganiseerd. Dit leidde tot een ware hype. Vrijwel alle media berichtten er over. En het leidde tot grote belangstelling van wadlopers uit het hele land. De juistheid van de informatie liet aanvankelijk te wensen over ...

Lees meer...

Boek '45 jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport'

maandag 18 januari 2010

LEEUWARDEN - Onlangs is verschenen het boek '45 jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport'. Auteur is wadloopgids en wadkenner Joop Hooiring. In het boek is getracht 'om de kennis en ervaring van lopers van het eerste uur, de opkomst van het georganiseerde wadlopen en de hedendaagse regelgeving van overheidswege in onderlinge samenhang weer te geven'. Bijzonder aan het boek is dat er voor het eerst in ca. 30 jaar iets nieuws over de wadloopsport is gepubliceerd.

Lees meer...

NADERE EFFECTEN ANALYSE BESTAAND GEBRUIK WADDENZEE: WADLOPEN DOOR NAAR DE 3e RONDE

woensdag 16 december 2009

LEEUWARDEN - In 2010 of later wordt het nieuwe Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddenzee vastgesteld. Daarin wordt geregeld welke vormen van gebruik in de Waddenzee (bv. wadlopen) een vergunning nodig hebben op basis van de nieuwe Natuurbeschermingswet en welke activiteiten niet.
In de 2e ronde, de zgn. Nadere Effecten Analyse deel 1 (NEA 1) is gekeken in welke mate het wadlopen verstorend is. Gebleken is dat er geen sprake is van significante verstoring van de habitats (leefgebieden) van de Waddenzee.

Lees meer...

PROVINCIE FRIESLAND WIL AF VAN WADLOOPVERORDENING

maandag 16 november 2009

LEEUWARDEN - De provincie Friesland wil wel af van de Wadloopverordening en het Wadloopconvenant.
Binnen de provincie is een kerntakendiscussie gestart waarbij men zich afvraagt welke taken een echte provincietaak zijn en welke taken mogelijk door andere overheden kunnen worden uitgevoerd of helemaal kunnen worden afgeschaft. Door de wadlooporganisaties wordt dit als ongewenst beschouwd.

Lees meer...

MOGELIJKHEDEN VERBLIJF OP SIMONSZAND VANAF 2010 BEPERKT

maandag 2 november 2009

DEN HAAG - Het Ministerie van LNV wil in 2010 de toegankelijkheid van Simonszand beperken. Het is van plan Simonszand en het noord er van gelegen Rif tot verboden gebied te verklaren van 3 uur voor hoogwater tot 3 uur er na.

Lees meer...

MAN VERMIST OP WAD TERSCHELLING

maandag 28 september 2009

TERSCHELLING - Ondanks een intensieve speuractie is een eerstejaars student van de Zeevaartschool op Terschelling nog steeds niet teruggevonden.
De jongen liep zaterdag 26 sept. jl. vrijwel ongekleed in verwarde toestand bij Oosterend het wad op en sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Lees meer...