[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 4. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADLOPERS OP EXCURSIE BIJ DE SAR IN LEEUWARDEN

donderdag 21 november 2002

LEEUWARDEN - Op initiatief van de Stuurgroep Waddenprovincies zijn ca. 20 wadlopers donderdagmiddag 21 november op excursie geweest bij de SAR (Search And Rescue), het helikoptersquadron van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Leeuwarden. Van iedere wadlooporganisatie waren een of meer vertegenwoordigers aanwezig. Het bleek niet mogelijk te zijn met een heli de lucht in te gaan en een redding te oefenen. Wel werd uitgelegd hoe de SAR werkt ...

Lees meer...

ONGEZONDE MOSSELEN IN WESTELIJKE WADDENZEE

woensdag 6 november 2002

RIJSWIJK - De westelijke Waddenzee ten zuiden van Terschelling is gesloten voor de schelpdiervisserij. Mosselen die al geoogst zijn in het gebied mogen niet langer worden verhandeld. Dat heeft het Productschap Vis dinsdag 5 november bekendgemaakt. In de schelpdieren is de giftige stof DSP aangetroffen, die bij mensen diarree veroorzaakt. DSP wordt door algen gevormd en kan zich ophopen in schelpdieren.

Lees meer...

NIEUWE VEERBOOT AMELAND KRIJGT VORM

maandag 4 november 2002

WARTENA - De loods van scheepswerf Bijlsma te Wartena ligt vol met staalplaten. Hier en daar worden de contouren zichtbaar van ruimten die samen een veerboot moeten gaan vormen. Volgend jaar (2003) worden ze aaneengesmeed en dan is de nieuwe Oerd af. Het schip vervangt de naamgenoot die nu dienst doet op de vaart Holwerd - Ameland. De Oerd komt er vrijwel net zo uit te zien als de Sier. Wel zijn er een paar aanpassingen.

Lees meer...

WADLOPERS ONTDEKKEN LEK IN GASLEIDING

woensdag 30 oktober 2002

SCHIERMONNIKOOG - Vier wadlopers hebben begin september een kilometer ten zuiden van de jachthaven van Schiermonnikoog een lekkende gasleiding ontdekt. Het betreft de leiding waardoor aardgas vanaf het vasteland naar het eiland wordt getransporteerd.

Lees meer...

WADLOPEN IN HET JAARBOEK WADDENZEE 2001

maandag 21 oktober 2001

LEEUWARDEN - Sinds 1996 wordt ieder jaar door de gezamenlijke waddenoverheden in een boek de toestand van de Waddenzee beschreven. Onlangs is het Jaarboek Waddenzee 2001 verschenen. Vele zaken worden in de Waddenzee gemonitored, in het zeer verzorgd uitziende en gratis verkrijgbare Jaarboek wordt daarvan verslag gedaan. Over het wadlopen valt in het Jaarboek 2001 het volgende te lezen ...

Lees meer...

TV-SPEELFILM OVER WADLOOPSPORT OPGENOMEN

donderdag 10 oktober 2002

EZINGE - Op 25-27 sept. 2002 jl. zijn op diverse locaties in het oostelijke Waddengebied de opnames gemaakt voor een korte tv-speelfilm, waarvoor het wadlopen als inspiratiebron heeft gediend.

Lees meer...

WADLOPER OVERLEDEN

zaterdag 31 augustus 2002

SCHIERMONNIKOOG - Zaterdagmorgen 31 aug. jl. is een wadloper tijdens een wadlooptocht naar Schiermonnikoog onwel geworden en overleden. Dit gebeurde even ten noorden van de Schildknoopen, ca. 3.5 km ten zuiden van de Oosterkwelder van Schiermonnikoog.

Lees meer...

MINISTERIE WIJST BEZWAREN AF TEGEN PARKEERSCHIJFZONE VEERDAM HOLWERD

vrijdag 9 augustus 2002

LEEUWARDEN - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de bezwaren die waren ingediend tegen het besluit om het vrij parkeerterrein op het noordwestelijke gedeelte van de veerdam te Holwerd te veranderen in een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van twee uur, niet-ontvankelijk resp. ongegrond verklaard. Tegen het besluit waren 28 bezwaren ingediend.

Lees meer...

WATERHOZEN BIJ AMELAND

maandag 5 augustus 2002

NES - Boven het Waddengebied zijn zondagmiddag 4 augustus jl. vier waterhozen gezien. Eén ervan passeerde de veerboot Sier van Ameland op een afstand van nauwelijks 100 meter.

Lees meer...

TEXEL-VLIELAND VOOR DE ZEVENDE KEER IN ÉÉN TIJ GELOPEN

zondag 4 augustus 2002

GRONINGEN - Op maandag 29 juli jl. is voor de 7e keer in de recente geschiedenis in één tij de wadloopoversteek van Texel naar Vlieland gemaakt. Sietse Bouma, Garmt Kieft, Menno de Leeuw en Ypke Bouma, alle vier gids bij Wadloopcentrum Fryslân, liepen deze 29 km lange wadlooptocht in 8 uur.

Lees meer...