[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 4. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

'VOGELWACHTERS OP ENGELSMANPLAAT TE FANATIEK'

maandag 11 augustus 2003

WIERUM - De vogelwachters op de Engelsmanplaat hebben zich afgelopen seizoen niet altijd even gelukkig uitgedrukt jegens wadlopers en varensgasten. Dit zegt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) na een reeks van klachten.

Lees meer...

WADLOPERS-REÜNIE PIETERBUREN

maandag 26 mei 2003

PIETERBUREN - Zaterdag 24 mei jl. werd een wadloopreünie gehouden in Pieterburen. De organisatie was in handen van de beide wadlooporganisaties in het dorp, Wadloopcentrum Pieterburen en Dijkstra's Wadlooptochten. Alle gidsen en oud-gidsen waren uitgenodigd om de festiviteiten bij te wonen. Ca. 100 van hen waren van de partij. Aanleiding was het feit dat 40 jaar geleden de eerste toeristische wadlooptochten werden georganiseerd vanuit Pieterburen.

Lees meer...

BORKUM 'TERUG' NET NIET GELUKT

maandag 28 april 2003

BORKUM - Drie wadlopers zijn er zaterdag 19 april jl. net niet in geslaagd de wadlooptocht van Borkum naar de vaste wal te volbrengen. Vijf kilometer voor het eindpunt (de dijk in de buurt van Pilsum in Ost-Friesland) werd besloten aan boord te klimmen van een in de buurt liggende volgboot. Familie en vrienden op de dijk waren daar vanuit de verte getuige van.

Lees meer...

PROCES VERBAAL VOOR WADLOPERS NAAR ROTTUMERPLAAT

dinsdag 22 april 2003

UITHUIZEN - Op Goede Vrijdag, 18 april jl. zijn Kees Wevers, Ype van Gorkum en Robert Hempenius er in geslaagd lopend Rottumerplaat te bereiken. Ze liepen tijdens het avondtij vanaf de Groninger vaste wal naar het eiland. Het was de bedoeling ter plaatse te overnachten en de volgende morgen terug te lopen naar de wal.

Lees meer...

WADLOOPCONVENANT 2003-2008 GETEKEND

donderdag 20 maart 2003

LEEUWARDEN - Op het provinciehuis te Leeuwarden is donderdag 20 maart 2003 het Convenant Wadlopen 2003 - 2008 getekend door vertegenwoordigers van de drie waddenprovincies (Groningen, Fryslân en Noord Holland) en de zeven wadlooporganisaties (Wadloopcentrum Pieterburen, Wadloopcentrum Fryslân, Dijkstra's Wadlooptochten, St. Uithuizer Wad, Fryske Waedrinners, Arenicola en Wadgidsengroep Noord Nederland).

Lees meer...

ACHTSTE WADLOOPOVERSTEEK IN ÉÉN TIJ VAN TEXEL NAAR VLIELAND

zondag 16 maart 2003

TEXEL - Zondag 16 maart jl. zijn twee wadlopers er in geslaagd van Texel naar Vlieland te lopen. Deze tocht is ca. 29 km lang en wordt betrekkelijk weinig gelopen. Kees Wevers en Eduard Verhoef, beiden lid van Arenicola, deden 8 uur en een kwartier over de tocht.

Lees meer...

ARENICOLA 35 JAAR

dinsdag 18 februari 2003

GRONINGEN - Op 8 februari 2003 was het precies 35 jaar geleden dat de Groninger Wadloop Vereniging Arenicola werd opgericht. Op zondag 16 februari werd dit herdacht door gidsen en leden tijdens een wadlooptocht op laarzen vanuit de Linthorst Homanpolder (Westernieland) naar Noordpolderzijl. In café Het Zielhoes te Noordpolderzijl werd na afloop gedineerd en geluisterd naar de lustrumrede van voorzitter Rijkmans.

Lees meer...

WIJZIGING WADLOOPVERORDENING GAAT IN OP 1 MAART 2003

vrijdag 14 februari 2003

LEEUWARDEN - Het voorstel voor een beperkte wijziging van de Wadloopverordening is aangenomen in Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Noord Holland. In alle drie de provincies betrof het hamerstukken. De wijziging zal ingaan op 1 maart 2003.

Lees meer...

BLIKSEMINSLAGEN IN DE WADDENZEE ZOMER 2002

donderdag 23 januari 2003

KOLLUM - In de nacht van 20 op 21 augustus 2002 werden talloze blikseminslagen geregistreerd in Noord-Nederland.

Lees meer...

REDDINGSDIENSTEN MASSAAL OP ZOEK NAAR VERDWAALDEN OP BOSCHPLAAT TERSCHELLING

maandag 25 november 2002

TERSCHELLING - Een 35-jarige vrouw uit Midsland op Terschelling, haar tienjarige dochtertje en drie hondjes zijn zondagavond 24 november jl. verdwaald op de Terschellinger Boschplaat. Verschillende hulpdiensten, waaronder een reddingshelikopter, rukten massaal uit. Het verkleumde stel werd uiteindelijk dankzij hun mobiele telefoon door boswachter Freek Blom getraceerd en in veiligheid gebracht.

Lees meer...