[email protected] 2.1

U bent in menu 4. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 4. Nieuwsarchief Waddenzee 2007 - 2012

Nieuwsarchief Waddenzee 2007 - 2012

ARCHEOLOGISCHE VONDST OP HET WAD GEDAAN?

vrijdag 19 maart 2010

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.
Resten onder de grond, die aangeven dat daar lang geleden mensen hebben gewoond. Een oud gebouw, dat met bouwsporen zijn fascinerende geschiedenis prijsgeeft. Of een mooi bewaard gebleven, door mensenhanden aangelegd landschap.

Lees meer...

VANAF 2013 SNELLERE AANVLIEGTIJD REDDINGSHELI'S WADDENZEE

maandag 15 februari 2010

DEN HAAG - De staatssecretarissen Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Jack de Vries van Defensie zijn het eens geworden over de financiering van de Search and Rescuehelicopters (SAR) in de Waddenzee. Daarmee is medische noodhulp op de eilanden en redding op zee gegarandeerd. Defensie is verantwoordelijk voor patiëntenzorg, Verkeer en Waterstaat voor de kustwacht.

Lees meer...

GEEN NIEUWE VAARGEUL NAAR AMELAND

woensdag 13 januari 2010

AMELAND - Rijkswaterstaat ziet voorlopig af van het uitbaggeren van een geheel kunstmatig aangelegde vaargeul tussen Holwerd en Ameland. De oplossing blijkt een te grote klus. In plaats daarvan houdt Rijkswaterstaat de huidige geul op een diepte van minimaal 3,80 meter en 50 meter breed.

Lees meer...

BOEK 'NOORDPOLDERZIJL, THUISHAVEN VOOR VISSERS EN ROBBENJAGERS' VERSCHENEN

dinsdag 8 september 2009

NOORDPOLDERZIJL - Zaterdag 5 sept. jl. is in het Zielhoes te Noordpolderzijl het boek 'Noordpolderzijl, thuishaven voor vissers en robbenjagers' gepresenteerd.
Een lijvig boek belicht de kleurrijke geschiedenis van het beroemde getijdenhaventje in Noord-Groningen. Noordpolderzijl, Thuishaven voor vissers en robbenjagers heet het. Sinds afgelopen weekeinde is het verkrijgbaar in de boekwinkels. Het lees- en kijkboek, waarin veel aandacht wordt besteed aan de garnalenvisserij en de zeehondenjacht langs de Groninger waddenkust, kost € 34.50.

Lees meer...

BAGGEREN HAVEN EN VAARGEUL NOORDPOLDERZIJL VOORJAAR 2009


woensdag 1 juli 2009

Van begin maart t/m eind juni 2009 zijn vaargeul en haven van Noordpolderzijl Gn. uitgebaggerd.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, zie hier het relaas, chronologisch.

Lees meer...

'BAGGEREN NOORDPOLDERZIJL HEEFT HANDENVOL GELD GEKOST'

maandag 15 juni 2009

NOORDPOLDERZIJL - Het uitbaggeren van de vaargeul naar Noordpolderzijl is klaar. Het heeft wat voeten in de aarde gehad. 'Omdat alles tegenzat, wat maar tegen kon zitten", aldus verantwoordelijk wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond.
De conclusie van de wethouder is dat het in de toekomst anders zal moeten. Het heeft de gemeente handenvol geld gekost. 'Er is ongeveer zeventig procent meer slib gebaggerd dan was geraamd", aldus Sienot. Dat betekent dat ook de kosten een stuk hoger zijn uitgevallen.

Lees meer...

PRIKKEN PLAATSEN IN VAARGEULEN ROTTUMEROOG EN ROTTUMERPLAAT

donderdag 12 maart 2009

ROTTUMEROOG - Jaarlijks worden begin maart de prielen die gebruikt worden voor het aanlanden op Rottumeroog en Rottumerplaat weer voorzien van nieuwe prikken. Prikken zijn boompjes, bijvoorbeeld es of berk, die worden gebruikt om de kleinere geulen te markeren voor de scheepvaart.

Lees meer...

WESTELIJKE WADDENZEE WORDT STEEDS ZOETER

vrijdag 23 januari 2009

HARLINGEN - De westelijke Waddenzee wordt steeds zoeter, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde reeks van 140 jaar zoutmetingen. Deze trend wordt veroorzaakt door een toename van afvoer van rivierwater richting zee. Dit is grotendeels toe te schrijven aan wijzigingen in de waterhuishouding in Nederland. Daarnaast speelt klimaatverandering een rol, waarbij er steeds meer regen op land valt en er meer water afgevoerd moet worden naar zee.

Lees meer...

ROTTUM-EXCURSIES VERTREKKEN VOORLOPIG UIT LAUWERSOOG

maandag 7 juli 2008

LAUWERSOOG - Gewoonlijk vertrekken de Staatsbosbeheer excursies naar Rottumeroog vanuit Noordpolderzijl. Maar zoals het er nu naar uitziet, is de haven van Noordpolderzijl voorlopig niet bevaarbaar voor de schepen Noordster en Boschwad en zal worden uitgeweken naar Lauwersoog. Dat houdt in dat de excursie wat langer gaat duren ...

Lees meer...

GOLFMEETPAAL IN WADDENZEE BIJ DIJK MODDERGAT

woensdag 4 juni 2008

MODDERGAT - Een meetpaal torent sinds gisteren boven het wad bij Moddergat uit. Het bouwwerk is geplaatst voor onderzoek door het Rijksinstituut voor Kust en Zee. Het instituut wil de golfhoogtes in de Waddenzee meten.

Lees meer...