W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Aanleg stroomkabel door Oost-Schiermonnikoog en over het wantij gaat zeer waarschijnlijk niet door

Wadlopen Nieuws 2022 - 2024

Aanleg stroomkabel door Oost-Schiermonnikoog en over het wantij gaat zeer waarschijnlijk niet door

maandag 8 februari 2021, bijgewerkt 4 december 2022.

Begin 2021 was er sprake van de aanleg van een stroomkabel dwars door het oosten van Schiermonnikoog. Hieronder de berichtgeving op WadgidsenWeb, chronologisch geordend.

1. Vanaf 2023: Stroomkabels van windpark TNW op de Noordzee komen via wantij Schiermonnikoog aan land


Fig. 1. Waddenzee/wantij ten zuiden van Schiermonnikoog. 'Voorkeursalternatief' ministerie EZK (paars), 'geopitmaliseerde route' Tennet (rood) en een wadlooproute naar Schiermonnikoog (geel). Uitleg in de tekst.
Luchtfoto Google Earth 21-05-2018

maandag 8 februari 2021

Door Redactie

SCHIERMONNIKOOG - Tachtig kilometer ten noordwesten van Schiermonnikoog wordt vanaf 2023 een nieuw windturbinepark gerealiseerd, genaamd 'Ten Noorden van de Wadden' (TNW). Zeventig tot honderd windturbines worden daar in de Noordzee geplaatst en hebben na oplevering een vermogen om electriciteit te produceren van 700 MW. Dat is ongeveer de helft van het vermogen van de RWE kolencentrale in de Eemshaven. Het is de bedoeling dat het windpark in 2027 in gebruik wordt genomen.
Vanaf het windpark worden stroomkabels aangelegd naar de Eemshaven, waar het windpark wordt aangesloten op het landelijke electriciteitsnet. De aanleg van de kabel is de taak van TenneT, de netbeheerder in NL.

'Voorkeursalternatief' EZK en 'geoptimaliseerde route' TenneT
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat EZK heeft medio januari 2021 een besluit genomen over het 'voorkeursalternatief' van de kabelroute, de zgn. 'Route Eemshaven West', zie fig. 1 en 2, de paarse lijn. Tennet heeft dit voorkeursalternatief 'geoptimaliseerd', zie fig. 1 en 2, de rode lijn. De stroomkabel komt over het oosten van Schiermonnikoog te liggen. Verder zuidelijk loopt de kabel volgens de 'geoptimaliseerde route' via de oostzijde van het wantij van Schiermonnikoog naar de vaste wal. Ter hoogte van Kloosterburen komt de kabel aan land nabij rijsdam 314 en wordt daar onder de zeedijk doorgeleid.
Op land wordt de kabel doorgetrokken naar Bokum ten noorden van Kloosterburen en verder oostelijk door het akkerland naar de Eemshaven.
Op het wad/wantij zal het gaan om een 'open ontgraving', dus het graven van een sleuf waarin de kabel wordt gelegd. Onder de kwelder en onder de zeedijk nabij rijsdam 314 wordt de kabel volgens de plannen via een boring aangelegd.

Meerdere opties voor het tracé zijn bekeken, bv. een veel oostelijker gelegen route rechtstreeks naar de Eemshaven, waar ook de stroomkabel ligt vanaf het nabij het TNW gelegen windpark Gemini, fig. 3 en 4. Om uiteenlopende redenen is volgens het ministerie de keuze niet gevallen op deze opties.

Verschillende (belangen)organisaties zijn niet gelukkig met het traject van de kabel over Schiermonnikoog en door de Waddenzee. O.a. garnalenvissers uit Zoutkamp, Waddenvereniging, Natuurmonumenten en de gemeente Schiermonnikoog hebben gemeld dit traject een slecht idee te vinden.


Fig. 2. Kustdal/wantij ten zuiden van Schiermonnikoog. 'Voorkeursalternatief' ministerie EZK (paars), 'geopitmaliseerde route' Tennet (rood) en een wadlooproute naar Schiermonnikoog (geel).
Luchtfoto Google Earth 21-05-2018

Wadlopers naar Schiermonnikoog
Wadlopers naar Schiermonnikoog die gebruik maken van de rijsdammen ten oosten van rijsdam 314 zullen vanaf 2023 enige tijd hinder ondervinden van de aanleg van de kabel, zie fig. 2. Er wordt op het wad een sleuf gegraven waarin de kabel wordt gelegd. Na dichtgooien van de sleuf blijft het terrein een tijdlang onbegaanbaar omdat wadlopers diep in de dichtgegooide sleuf zullen wegzakken. Wadlopers die westelijk van rijsdam 314 de wadloop naar Schiermonnikoog beginnen ondervinden geen hinder van de aanleg.

In de loop van 2022 worden door TenneT de vergunningen aangevraagd voor de aanleg van de stroomkabels. En kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen of bezwaar maken. De Groninger Wadloopvereniging Arenicola heeft de Groninger Milieufederatie gevraagd hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Indien nodig kan men zich tzt. bij Tennet aanmelden als belanghebbende partij en een zienswijze indienen of bezwaar maken. Arenicola heeft de zeven andere wadlooporganisaties gevraagd zich bij het initiatief aan te sluiten.


Fig. 3 en 4. Ingraven van een stroomkabel in het Horsbornzand ten zuidoosten van Rottumeroog
tbv. het Gemini-windturbineproject op de Noordzee - 17 april 2015.

Foto's Eduard Verhoef


2. December 2021

Het plan voor de aanleg van een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog gaat voorlopig in de ijskast. Het ministerie van Economische Zaken zet er nog niet volledig een streep door, maar kijkt wel naar alternatieven. Dat staat in een brief van staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer. Zij wil een geheel nieuwe procedure beginnen. Er moet dan veel breder worden gekeken naar de laatste ontwikkelingen voor windparken op zee.
Bij een eerder bezoek van minister Stef Blok van het ministerie van Economische Zaken aan Schiermonnikoog liet hij al doorschemeren dat er wellicht meer onderzoek nodig is.

Lees verder op Omrop Fryslân.NL.


3. September 2022

Op 14 september 2022 melden de Waddenvereniging en Natuurmonumenten dat Nederland en Duitsland overeen gekomen zijn gezamenlijk naar een optimale route voor de stroomkabel te zullen zoeken door eventueel zowel Duits als Nederlands grondgebied. Het lijkt er dus op dat de variant waarbij de kabel via het wantij van Schiermonnikoog naar de wal wordt geleid, niet doorgaat.

Duitsland en Nederland in gesprek over route stroomkabel door Waddenzee


Meer info:

Voorkeursalternatief (VKA) project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden TenneT
Video Youtube

Kritiek op tracé stroomkabel door het Waddengebied
RTV Noord - 15 januari 2021