W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Aanleg twee electriciteitskabels naar Ameland loopt vertraging op na sabotage

Wadlopen Nieuws 2021 - 2022

Aanleg twee electriciteitskabels naar Ameland loopt vertraging op na sabotage


De beschadigde electriciteitskabel. Positie N 53 23.792 - E 05 55.032.
Foto Lammert Kwant

woensdag 15 december 2021

AMELAND - De aanleg van twee elektriciteitskabels vanaf het vasteland bij Holwerd naar Ameland heeft vertraging opgelopen. Een van de beide kabels is moedwillig beschadigd. Volgens Omrop Fryslân zijn er gaten in geboord. De kabel moet daarom worden vervangen. Een dergelijke electriciteitskabel ligt niet op voorraad gereed en wordt nu bij de producent op maat gemaakt. Men hoopt februari 2022 te beginnen met het ingraven van de nieuwe kabel, zodat het werk voor aanvang van het vogelbroedseizoen 2022 kan zijn afgerond. Aannemer Alsema uit Zuidlaren wil maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Meer info:

Stroomkabel tussen vaste wal en Ameland vernield - NOS

Nieuwe stroomkabels naar Ameland vernield - Omrop Fryslân

De redactie van WadgidsenWeb trof op 13 dec. 2021 een kabel ernstig beschadigd aan ca. 1200 meter ten noorden van de Friese zeedijk tussen Holwerd en Ternaard, zie de afbeeldingen. Waar de gaten in de kabel zijn geboord is niet bekend gemaakt.


Electriciteitskabel ca. 1200 meter ten noorden van de Friese zeedijk bij Drieboerehuizen 13-12-2021.
Foto Lammert Kwant


Een 'los' einde.
Foto Lammert Kwant


De kabel lijkt hier beschadigd doordat er met een scheepsschroef overheen is gevaren.
Foto Lammert Kwant


Foto Lammert Kwant


Foto Lammert Kwant


Een ander los eind enkele tientallen meters noordelijker gelegen.
Foto Lammert Kwant


'Geroerde grond' op de plek waar eerder een geul was gegraven. Plaatselijk zak je 7-8 dm diep in de grond weg.
Foto Lammert Kwant


4 sept. 2021: Wadlopers naar Ameland stuiten op diepe gegraven geul

Op zaterdag 4 sept. 2021 werden twee kleine groepen wadlopers die vanaf de veerdam van Holwerd onderweg waren naar Ameland na ca. 2.5 km lopen onaangenaam verrast omdat ze er een gegraven geul van 1.30 m diepte aantroffen. Deze geul was gegraven tbv. de kabelaanleg. Duidelijk werd dat er zoals toegezegd geen brug was aangebracht. Tot aan de borst door het water en tot aan de knieën door het slik werd het obstakel gepasseerd.

Op 6 sept. werd dit 'incident' gemeld, zowel aan aannemer Alsema als aan de provincie Friesland. Alsema bood zijn verontschuldigingen aan en meldde dat dit zo niet had gemoeten. De geul was gegraven omdat ter plaatse de elektriciteitskabel niet kon worden 'ingetrild'. Een medewerker van de provincie Friesland sommeerde daarop aannemer Alsema alsnog een passage te realiseren over de gegraven geul.
Inmiddels bleek echter dat een andere belanghebbende, nl. Rijkswaterstaat, geen 'brug' meer te willen toestaan op het wad. Omdat de kans te groot zou zijn dat een dergelijke (houten) brug zou gaan drijven. En met een hoge waterstand en NW-storm de zeedijk zou kunnen beschadigen. Al eerder tijdens de aanleg van de kabel waren houten schotten gaan drijven en verloren gegaan.

Alsema adviseerde de wadlopers een noordelijker route te gaan volgen. Deze route werd door ons verkend en afgekeurd, het slik was er veel te zwaar om met toeristische wadlopers langs te gaan. Omdat ook een oostelijker gelegen route nabij Fiskebuorren / Visbuurt vrijwel onbegaanbaar was geworden ivm. het zwaar vertrapte slik door talloze wadlopers, was er een probleem.

Enige uren was er sprake van dat de provincie Friesland het wadlopen naar Ameland voor de rest van het seizoen 2021 zou gaan verbieden, omdat er geen veilige route meer naar Ameland zou zijn. Na overleg werd echter afgesproken geen verbod in te stellen. Het werd aan de deskundigheid van de wadloopgidsen naar Ameland overgelaten een veilige en redelijk begaanbare route naar het eiland te vinden.


Informatiebord langs de weg Holwerd - veerdam, 9 sept. 2021
Foto Lammert Kwant


'Geroerde grond' op het leidingentraject en een elektriciteitskabel.
Foto Lammert Kwant


De gegraven geul, een obstakel voor wadlopers.
Foto Lammert Kwant


Foto Lammert Kwant


Katrollen op een houten 'schot' maken het slepen van de kabel over de wadbodem gemakkelijker.
Foto Lammert Kwant


Foto Lammert Kwant


Foto Lammert Kwant


Ca. 70 jaar oude palen van de voormalige landaanwinningswerken.
Het gedeelte van de palen dat in het zuurstofarme slik zat ziet er als nieuw uit.

Foto Lammert Kwant


13 okt. 2021: Verkenning van het gebied


Foto Lammert Kwant


Foto Lammert Kwant


Foto Lammert Kwant


Foto Lammert Kwant


Aangespoeld houten 'schot' op de kwelder bij Holwerd.
Foto Lammert Kwant


Een andere aangespoelde houten 'schot' op de kwelder bij Holwerd.
Foto Lammert Kwant


Eerder bericht:

15 januari 2021:
Aanleg twee electriciteitskabels door wantij Ameland vanaf 16 aug. 2021


Fig. 1. Tracé van de twee nieuwe electriciteitskabels tussen Holwerd en Ameland (blauw).
En wadlooproute 2020 van de veerdam van Holwerd naar de Kooiduinen of het Oerderduin van Ameland (groen).

Bron Liander

vrijdag 15 januari 2021

Door Redactie

HOLWERD - Op het wad/wantij tussen Holwerd en Ameland worden vanaf half augustus 2021 door netbeheerder Liander twee nieuwe electriciteitskabels ingegraven. Het tracé van de kabels loopt dwars door de wadlooproute van de veerdam van Holwerd naar Ameland. Er zal voor wadlopers een voorziening (brug) worden aangelegd om veilig de gegraven sleuf te kunnen oversteken. Als de sleuf na het leggen van de kabels is dichtgegooid zakken wadlopers daar nog enige tijd diep in weg. De voorziening zal zodoende gedurende het hele naseizoen van het wadlopen in 2021 moeten blijven liggen.

Een delegatie van 16 medewerkers van Liander maakte op 1 juli 2020 een wadloopoversteek van Holwerd naar de Kooiplaats op Ameland. Tijdens de tocht werd nabij 'dam 4' het gebied bekeken waar de kabels komen te liggen.

Werkzaamheden bij Holwerd vanaf 16 augustus 2021
Het beoogde tracé voor de twee kabels (blauw) kruist aan de Holwerder zijde de wadlooproute van 2020 (groen), zie fig. 1 en 2. Het overige deel van de wadlooproute loopt oostelijk van het werkgebied. Wie oversteekt van Drieboerehuizen langs dam 7 naar Ameland of wie vertrekt vanaf 't Schoor bij Ternaard ondervindt van de werkzaamheden geen hinder. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 gereed.


Fig. 2. Kustdal wadlooproute Ameland met tracé stroomkabels, wadlooproute, alternatieve wadlooproute en 'knelpunt'.
Bron Liander

Veilige doorgang voor wadlooptochten
Najaar 2020 is er door Liander gesproken met enkele wadloopgidsen die bekend zijn met de wadlooproute naar Ameland. Ze hebben met Liander nagedacht over maatregelen die nodig zijn om de wadlooptochten tijdens het werk zoveel mogelijk en veilig doorgang te kunnen laten vinden.

  • Wadloopgidsen hebben op basis van de getijdetabellen voor 2021 een overzicht gemaakt van de momenten waarop passages plaats kunnen vinden. De aannemer kan zijn werk en planning daar mogelijk op inrichten.
  • De aannemer treft een voorziening in het 3e bezinkveld (nabij 'dam 4') waarmee het werkgebied veilig gepasseerd kan worden. De voorziening wordt zo uitgedacht dat er 400 mensen in één uur kunnen passeren.
  • De wadlooproute die in 2020 gelopen werd moet vanwege de werkzaamheden in het grijs gearceerde deel (fig. 2) wat worden verlegd. Dit is afhankelijk van de situatie tijdens de voorverkenningen voorjaar 2021 (rode lijn = bij benadering de alternatieve wadlooproute voor 2021).
  • Op bepaalde momenten is passage op die plek niet veilig en zorgt de aannemer in overleg met Liander en met de wadlopers voor een alternatief.
  • In de voorzomer van 2021 wordt met de aannemer en de wadloopgidsen een detailplan gemaakt. Dit plan zal breed worden gedeeld.
  • Tijdens de uitvoering wordt gezorgd voor een communicatiekanaal voor het uitwisselen van informatie over de actuele situatie.

Op de hoogte blijven ?
Zie www.Liander.nl/Ameland voor meer informatie over het project, incl. drone-video.
Vragen ? Stuur een email naar ameland[at]liander.nl.
Via dit e-mailadres kun je je ook aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Bron info: Liander, Pieter Leenman, omgevingsmanager


Zonnepark Ballum Ameland


Fig. 3. Het zonnepark op het vliegveld bij Ballum op Ameland.

De nieuwe electriciteitskabels zijn o.a. nodig om het mogelijk te maken op zeer zonnige dagen de electriciteitsproductie van het zonnepark van Ameland naar het vasteland te kunnen transporteren. Het zonnepark is in 2016 aangelegd op het vliegveld bij Ballum.

Op 10 ha grond zijn 23.000 zonnepanelen geplaatst. Het vermogen van het zonnepark is ca. 6 MWp (Megatwattpiek), dwz. onder optimale omstandigheden (onbewolkt en zonnig, koud weer) kunnen de panelen maximaal 6 MWh = 6000 kWh electriciteit per uur produceren. Dit is vergelijkbaar met de piekopbrengst van 2 windturbines à 3 MWp in de Eemshaven.
De jaarlijkse stroomproductie is ca. 5.6 miljoen kWh. Voldoende om de ca. 1.500 Amelandse huishoudens van groene stroom te voorzien. Ruim 1/3e van de totale kosten van € 6.9 miljoen is gesubsidiëerd door het Waddenfonds.


Fig. 4. Het zonnepark.

Meer info:

Liander werkt aan wadkabels Ameland

Aanleg wadkabel Ameland door Liander
Video met wadbeelden van Waddenunit LNV.

Liander werkt aan wadkabel Ameland
Persbureau Ameland

Zonnepark Ameland