W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Corona-kwestie: Toeristische wadlooptochten beperkt mogelijk tijdens 6e en 7e 'Verlengde Harde Lockdown'

Wadlopen Nieuws 2020 - 2021

Corona-kwestie: Toeristische wadlooptochten beperkt mogelijk tijdens 6e en 7e 'Verlengde Harde Lockdown'


Wadlopers naar Ameland, nog in de pré-coronatijd, 22 juni 2019.
Foto Carlos Beira

dinsdag 15 december 2020, update 21 april 2021

Door Redactie

Op 15 december 2020 jl. is er in de 'corona-kwestie' opgeschaald van 'Gedeeltelijke Lockdown' naar 'Harde Lockdown'. In de frisse buitenlucht mogen sindsdien maximaal 2 personen samen zijn. Dit geldt ook voor sporters, bij hen mag echter een instructeur aanwezig zijn.
Wadlopen wordt door de Veiligheidsregio Groningen als sporten gezien. Dit betekent dat een wadloopgroep mag bestaan uit 2 deelnemers en 1 gids. Mits onderling 1.5 meter afstand wordt bewaard enz. Een huishouden/gezin mag uit meer dan twee personen bestaan.

Gemeentes Het Hogeland en Noardeast-Fryslân nu 4 wadlopers.
Gemeentes hebben de mogelijkheid plaatsen aan te wijzen waar 4 sporters olv. een instructeur samen mogen zijn. De gemeentes Het Hogeland (Noord Groninger kustgebied) en Noardeast-Fryslân (Holwerd tot Lauwersoog, incl. Engelsmanplaat) staan toe dat er op hun grondgebied met maximaal 4 deelnemers wadlooptochten kunnen worden gemaakt.


Kroniek 2021 - 'Harde Lockdown'

 • Op 12 januari 2021 is de 'Harde Lockdown' verlengd t/m 9 februari 2021 ('1e Verlengde Harde Lockdown').
 • Op 23 januari 2021 heeft men gemeend dit te moeten uitbreiden met een 'Avondklok' (21:00 - 04:30 uur).
 • Op 2 februari 2021 is de 'Harde Lockdown' verlengd t/m 2 maart 2021 ('2e Verlengde Harde Lockdown' + 'Avondklok').
 • Op 23 februari 2021 is de lockdown verlengd tot de '3e Verlengde Harde Lockdown' + 'Avondklok'. Deze geldt t/m 15 maart 2021.
 • Op 8 maart 2021 is de lockdown verlengd tot de '4e Verlengde Harde Lockdown' + 'Avondklok'. Deze geldt t/m 30 maart 2021.
 • Op 23 maart 2021 is de lockdown verlengd tot de '5e Verlengde Harde Lockdown' + 'Avondklok' (bijgesteld tot 22:00 - 04:30 uur vanaf 31 maart). Deze geldt t/m 20 april 2021.
 • Op 13 april 2021 is de lockdown verlengd tot de '6e Verlengde Harde Lockdown' + 'Avondklok'. Deze geldt t/m 27 april 2021.
 • Op 20 april 2021 is de lockdown enigszins versoepeld, zij het niet voor buitensporters. De '7e Verlengde Harde Lockdown' geldt t/m 10 mei 2021. Wel vervalt o.a. de avondklok per 28 april 2021.

 •  

  T/m 27 april a.s.: '6e Verlengde Harde Lockdown' + 'Avondklok'.


  Klik op de image voor de originele info.
  Scroll naar beneden naar resp. 'Regels voor sport' en 'Binnen en buiten sporten (en groepslessen)'


  Info 19 november 2020
  Op donderdag 19 november jl. was er afgeschaald van 'Verzwaard Gedeeltelijke Lockdown' naar 'Gedeeltelijke Lockdown'. In de frisse buitenlucht mochten sindsdien maximaal 4 personen samen zijn. Dit gold ook voor sporters, bij hen mocht echter een instructeur aanwezig zijn. Wadlopen wordt door de Veiligheidsregio Groningen als sporten gezien. Dit betekende dat een wadloopgroep toen mocht bestaan uit 4 deelnemers en 1 gids. Mits onderling 1.5 meter afstand werd bewaard enz.

  Info 7 november 2020
  De 'Verzwaarde Gedeeltelijke Lockdown' gold voor 2 weken van 5 t/m 18 november 2020. In deze periode mochten wadloopgroepen uit maximaal 2 deelnemers bestaan olv. 1 gids.

  Info 17 oktober 2020
  Sinds donderdag 15 oktober jl. is er een 'Gedeeltelijke Lockdown' van kracht. In de frisse buitenlucht mogen maximaal 4 personen samen zijn. Als het om sporters gaat mag er een instructeur bij zijn. Dit betekent voor het wadlopen maximaal 4 deelnemers olv. 1 gids. Mits onderling 1.5 meter afstand wordt bewaard enz.
  De meeste wadlooporganisaties hebben daarop besloten met onmiddelijke ingang het wadloopseizoen 2020 te beëindigen.

  Info 25 juni 2020
  Sinds 15 juni mag er weer gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke wasplaats en de toiletten op Schiermonnikoog. De wasplaats is van een nieuwe omheining voorzien. Het ziet er pico bello uit.

  Sinds 13 mei 2020 jl. zijn toeristische wadlooptochten weer mogelijk en toegestaan door de autoriteiten.

  "Wadlopen wordt gezien als sport, onder begeleiding van een professional. Om deze reden kan het Wadlopen plaatsvinden. Belangrijk detail is dat het wadlopen niet in de gemeente Schiermonnikoog start, maar eindigt. Dit is om die reden afgestemd met gemeente Noord-Oost Friesland en de overige Waddeneilanden. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  1. De 1.5 meter onderlinge afstand en overige geldende regels moeten aangehouden worden.
  2. Met moet verplicht een mondkapje meenemen, aangezien vast staat dat ze op de eilanden met het OV moeten (eventueel bus, sowieso boot).
  3. Eenmaal aangekomen op het eiland is er geen sprake meer van sporten. Vanaf dat moment mag er dus geen sprake zijn van groepsvorming. De groep moet dan ook direct uit elkaar gaan."
  Bron: Noodverordening gemeente Schiermonnikoog en wadlopen

  "Wadlopen is buiten sporten of bewegen. Op grond van de noodverordening is dat toegestaan. Voorwaarde is wel dat de deelnemers te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden van de dichtstbijzijnde persoon. Of bij wadlopen altijd aan de afstandseis kan worden voldaan kunnen wij niet beoordelen. Dat moet door de organisator en de deelnemers beoordeeld worden. De afstandseis geldt niet voor personen die tot een gezamenlijke huishouding behoren."

  Bron: Veiligheidsregio Groningen

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was het aanvankelijk de bedoeling tot 1 juni 2020 geen toeristische wadlooptochten te mogen organiseren. Wadloopgidsen individueel of in kleine groepen konden wel wadlooptochten maken.

  Zie ook:

  Gemelde Covid-19 patiënten in de gemeentes rondom de Waddenzee vanaf 26 februari 2020, update iedere twee weken