W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Waddenzee Nieuws Afname van het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee

Waddenzee Nieuws 2022 - 2024

Afname van het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee


Jonge Gewone Zeehond op Voolhok/Stern 14 juli 2018
Foto Lammert Kwant

donderdag 3 november 2022

Door Redactie

WILHELMSHAVEN - Het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee is in 2022 afgenomen t.o.v. het aantal zeehonden in 2021. Jaarlijks worden de zeehonden in de hele Waddenzee van Nederland, Duitsland en Denemarken en op het eiland Helgoland in de Duitse Bocht vanuit de lucht geteld.
De luchtsurveys worden uitgevoerd in juni als de jonge zeehonden geboren worden en in augustus als de zeehonden verharen (ruien) en er rond laagwater veel zeehonden liggen op de drooggevallen zandbanken, ze zijn dan goed te zien vanuit de lucht.
De tellingen in 2022 laten een daling zien van 22% in het aantal zeehondenjongen en een daling van 12% in het totaal aantal zeehonden in vergelijking met 2021.

Zeehondenjongen
Juni 2022 werden er in de hele Waddenzee 8.514 pups geteld, in 2021 waren dat er 10.903. In elk van de Waddenzeeregio's werden ten opzichte van 2021 minder baby-zeehonden waargenomen. In Denemarken daalde het aantal pups met 18%, in Sleeswijk-Holstein met 25%, in Nedersaksen en Hamburg met 17% en in Nederland met 22%. Eén pup werd waargenomen op Helgoland.

Augustus 2022 totaal 23.652 Gewone zeehonden
Tijdens de ruiperiode augustus 2022 daalde het aantal getelde zeehonden in alle waddenregio's, behalve in Denemarken, waar een stijging van 106% werd waargenomen (ruim een verdubbeling). In totaal zijn er in het Waddengebied 23.652 Gewone zeehonden geteld, dit is het laagste aantal sinds 2011. In Sleeswijk-Holstein werden 8.384 zeehonden geteld (-5% t.o.v 2021) en op Helgoland 98 zeehonden (-16%). Met 7.548 getelde zeehonden rapporteerde Nederland een daling van 8%. De aantallen in Nedersaksen en Hamburg daalden fors tot 4.822 (-42% t.o.v. 2021). In dit laatste gebied kan een verandering in de onderzoeksmethode in delen van het gebied (met duidelijker onderscheid tussen Gewone en Grijze zeehond) er toe hebben geleid dat er lagere aantallen werden geteld, maar deze verandering kan de daling in aantallen slechts gedeeltelijk verklaren.

Mogelijke oorzaak
Het is op dit moment onduidelijk waardoor de afname van het aantal getelde aantallen van zowel pups als ruiende zeehonden wordt veroorzaakt. Misschien nadert de zeehondenpopulatie de draagkracht (carrying capacity) van het Waddengebied en de Noordzee bij Helgoland, dwz. dat er te weinig voedsel is voor alle zeehonden. Dit kan resulteren in een hogere sterfte en minder geboortes.
'We kunnen echter geen harde conclusies trekken op basis van waarnemingen van één jaar', zegt Anders Galatius, hoofdauteur van het rapport. 'De resultaten benadrukken de noodzaak van voortdurende monitoring, maar ook van aanvullende studies om de onderliggende mechanismen van deze veranderingen beter te begrijpen'.

Bron: Decrease in number of harbour seals observed in the Wadden Sea

Lees het rapport

Survey results of Harbour seals in the Waddensea in 2022

CWSS - Common Wadden Sea Secretariat - 6 blz.