W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Waddenzee Nieuws Aangespoelde dwergvinvis kan op Rottumerplaat tot stof vergaan - 25 november 2020

Waddenzee Nieuws 2021

Aangespoelde dwergvinvis kan op Rottumerplaat tot stof vergaan - 25 november 2020

Camera's registreren het ontbindingsproces - te volgen op Basismonitoring Wadden


Dode dwergvinvis op het westerstrand van Rottumerplaat - 25 november 2020.
Op de achtergrond ms. Harder en de rubberboot waarmee de fotograaf naar het strand is gevaren.

Foto Waddenunit

woensdag 2 december 2020

Door Redactie

ROTTUMERPLAAT - Woensdag 25 november 2020 jl. troffen Freek Jan de Wal en Jan Kostwinner (Waddenunit, bemanning MS Harder) op het westerstrand van Rottumerplaat een dode jonge dwergvinvis aan. Het stoffelijk overschot (4,70 m lang, mannetje) is aan boord (?) van de Harder genomen en naar een andere, hoger gelegen plek aan de oostkant van Rottumerplaat gebracht, aan de wadkant nabij de behuizing.

Vanuit musea en onderzoeksinstellingen bleek er geen belangstelling te zijn voor het dier. In samenspraak met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en met Staatsbosbeheer, heeft Rijkswaterstaat daarop besloten om het kadaver op deze plek te laten liggen. De locatie biedt een unieke kans voor monitoring van het afbraakproces (meeuwen, maden, ontbinding) en van de invloed die het heeft op de natuur ter plaatse. Het dier ligt zo hoog dat het ook bij stormvloed niet door het zeewater kan worden meegenomen. Daarom levert het geen gevaar op voor de scheepvaart.


De dwergvinvis op het westerstrand van Rottumerplaat.
Foto Waddenunit


Transport van de dwergvinvis naar zijn 'laatste rustplaats' door ms. Harder


Vindplaats van de dwergvinvis op het westerstrand van Rottumerplaat. Positie 53.31.880 N - 06.28.150 E.
'Laatste rustplaats' nabij de behuizing van Rottumerplaat op ca. 53.32.050 N - 06.30.350 E.

Monitoring kadaver
Wageningen Marine Research voert de monitoring uit. Er zijn camera’s geplaatst om de ontbinding vast te leggen. Welke andere dieren en organismen profiteren hiervan? Wat is de invloed op vegetatie (bemesting), bodemkwaliteit of bv. duinvorming? Bovendien worden de risico’s in beeld gebracht, denk aan ‘ontploffingsgevaar’ en stankoverlast. Rijkswaterstaat verwacht binnen een jaar de eerste resultaten in beeld te hebben.
De camera's nemen elk uur een foto en ook wanneer een sensor beweging opmerkt bv. als er een vogel op het stoffelijk overschot komt zitten of als er een wadloper of een opvarende van een boot een kijkje komt nemen.

Kadavers bleven vroeger liggen op stranden, maar tegenwoordig worden ze op (recreatie)stranden gezien als (chemisch) afval en afgevoerd. De vraag is of dat vanuit biodiversiteit wenselijk is. De monitoringsresultaten kunnen bijdragen aan ‘omdenken’ over natuurbeheer in de Waddenzee.

Op Pilot Walviskadaver kan het afbraakproces worden gevolgd.

Bron: Rijkswaterstaat - 1 december 2020


De dwergvinvis op zijn 'laatste rustplaats' in de duinen van Rottumerplaat.
Foto Rijkswaterstaat


Naast het kadaver wordt de duinvegetatie nauwkeurig in kaart gebracht.
Foto Martin Baptist, Wageningen Marine Research

Meer info:

Onderzoek naar aangespoelde walvis op Rottumerplaat - Rijkswaterstaat

Dode walvis aangespoeld op Rottumerplaat - RTV Noord
Incl. video (vanuit de studio)

Dwergvinvis gestrand bij Rottumerplaat - Walvisstrandingen.NL

Pilot Walviskadaver - Basismonitoring Wadden

Potvis aangespoeld op wad bij Noordpolderzijl - 5 juni 2004

Toeristen duwen dwergvinvis terug in zee - 25 juni 2020
Skagen, Danmark