W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws 2021: Kwelderboeren Linthorst Homanpolder Gn. dulden geen georganiseerde wadlopers meer op hun kwelder

Wadlopen Nieuws 2022 - 2023

2021: Kwelderboeren Linthorst Homanpolder Gn. dulden geen georganiseerde wadlopers meer op hun kwelder


Infobord kwelder Linthorst Homanpolder Gn. - 23 juni 2021.
Foto Lammert Kwant

woensdag 1 december 2021, update 29 april 2022

Door Redactie

PIETERBUREN - Twee wadlooporganisaties uit Pieterburen hebben in november 2020 een brief ontvangen van vijf boeren (eigenaren en pachters van stukken kwelder langs de Linthorst Homanpolder, provincie Groningen) waarin werd meegedeeld dat groepen wadlopers van deze organisaties niet meer over de kwelders van de boeren naar het wad mogen lopen. Op het wad ten noorden van de Linthorst Homanpolder worden sinds 1963 wadzwerftochten georganiseerd, waarbij de kwelder wordt gepasseerd. De tocht staat o.a. bekend als 'Robbengattocht'. De kwelderboeren vinden dat wadlopers te veel afval achterlaten. En er blijven volgens hen nu en dan hekken openstaan waardoor het vee op de kwelder (schapen, jonge koeien) op de zeedijk kan komen. Of in percelen van andere eigenaren.

Het gaat om een strook van ca. 1.5 km breedte van 'dam 374' in het westen t/m 'dam 388' in het oosten, zie kaart 1 en 2. Dam 372 is vrij toegankelijk, evenals dam 390. Het eigendom van de boeren strekt zich uit tot 300 meter ten noorden van de dijksloot. Noordelijker is het gebied rijkseigendom en gelden de 'normale' regels van de Wadloopverordening.

Voor zover bekend hebben andere wadlooporganisaties of individuele wadloopgidsen geen schriftelijk bericht ontvangen. Wel werd 2 gidsen van Wadgidsengroep Noord Nederland tijdens passage van de kwelder door een kweldereigenaar gevraagd wat het doel was van hun missie. Toen bleek dat ze individueel en zonder deelnemers een wadzwerftocht gingen maken konden ze doorlopen.


Kaart 1. Linthorst Homanpolder, Pieterburen en Westernieland en de kwelder waar 'georganiseerde wadlopers' niet meer welkom zijn.
Kaart Topotijdreis Topografische kaart 2020


Kaart 2. Linthorst Homanpolder, het gebied waar 'georganiseerde wadlopers' niet meer welkom zijn.
Met de nummering van de rijsdammen ter plaatse. De nummering van de dammen 381 en 383 is merkwaardig, dat zou 380 en 384 moeten zijn.

Luchtfoto Google Earth

Overleg wordt afgehouden
De beide wadlooporganisaties uit Pieterburen hebben geprobeerd tot een gezamenlijk overleg te komen. Dat werd door de boeren geweigerd. Vervolgens hebben vertegenwoordigers van beide organisaties individuele gesprekken geprobeerd te voeren met enkele van de boeren. Dit leverde geen nieuwe standpunten op. Daarop werd aangeboden de boeren te betalen voor iedere wadloper, dan wel een bedrag per jaar. Ook dit werd afgewezen.

Vervolgens werd de Beheerautoriteit Waddenzee gevraagd of zij iets konden betekenen. Een vertegenwoordiger van de Beheerautoriteit kwam na een gesprek met een van de boeren tot de conclusie dat er geen vergelijk in zat.
Daarna is geprobeerd om tot een gesprek te komen met een mediator erbij. Gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen was bereid als mediator op te treden. Dit werd door de boeren afgewezen.

Ook is geprobeerd via de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG), waar de meeste kwelderboeren lid van zijn, in gesprek te komen. Dit leverde geen succes op.

Op 9 juni 2021 ontvingen de wadlooporganisaties een brief van de advocaat van de boeren waarin wordt geëist dat de organisaties schriftelijk verklaren niet over de betreffende kwelders te zullen gaan lopen. Daarop hebben de organisaties ook een advocaat in de arm genomen. Het is de advocaten niet gelukt tot een compromis te komen.

De wadlooporgansaties zijn van mening dat de boeren subsidie ontvangen voor het beheren van hun kwelder (€ 98.- per hectare per jaar van de provincie Groningen) met als voorwaarde dat die vrij toegankelijk zijn. En dat ze dus niet hun kwelders voor sommige gebruikers kunnen afsluiten.

Uitgeweken naar andere locaties
Er is zomer 2021 voor het maken van wadzwerftochten uitgeweken naar andere plaatsen langs de Noordgroninger kust, nl. naar Noordpolderzijl en naar de Negenboerenpolder ten noorden van Broek en Kleine Huisjes. Via de kwelder van een andere eigenaren van kweldergrond langs de Linthorst Homampolder (dam 372 en westelijker en dam 390 en oostelijker) was passage wel mogelijk, hiervoor moest ca. 1 km worden omgelopen.


Infobord bij dam 388 kwelder Linthorst Homanpolder Gn. - 23 december 2021.
Foto Lammert Kwant


Dam 372 en 390, kwelder Linthorst Homanpolder Gn. - 23 december 2021.
Hier geen beperkingen voor 'georganiseerde wadlopers'.

Foto Lammert Kwant


De schoonmaakbakken voor wadlopers in de Linthorst Homanpolder zijn in 2021 betrekkelijk weinig gebruikt. De bakken staan sinds jaar en dag aan het einde van de Schaapweg nabij de zeedijk, naast het dijkmagazijn van Waterschap Noordzijlvest.
Foto Lammert Kwant - 23 juni 2021

Meer info:

Boeren bij Pieterburen sluiten kwelders af voor wadlopers -
RTV Noord - 29 april 2022

Welkom op de Groninger kwelders en bij de VOG -
Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG)

Subsidieregeling kwelderbeheer provincie Groningen 2015-2023

Kwelderbeheer provincie Groningen