Wadlopen Nieuws 2019 - 2020

Reddingsoefening wadlopers uitgesteld tot 14 november 2020


Beeld van de reddingsoefening in 2018.
Foto Henk Schidhuis

donderdag 23 januari 2020, update 12 maart 2020


Beste wadlopers,

Za. 21 maart a.s. is de jaarlijkse wadloopoefening gepland.
Tot nu toe hebben zich 97 gidsen aangemeld om hier aan deel te nemen.
Daarnaast is er inzet van diverse hulpverleningsinstanties, zoals KNRM en GGD.

Onze oefening staat in het teken van veiligheid en het oefenen van specifieke vaardigheden tijdens calamiteiten.
De actualiteiten rondom het Coronavirus hebben ons doen besluiten om in alle gevallen de veiligheid hoge prioriteit te geven. Dat betekent dat wij besloten hebben om de oefening te cancellen. Zowel met de Veiligheidsregio Fryslân als met de GGD is dit in goed overleg overeengekomen.

Vooralsnog gaan we ons nu richten op de reservedatum, 14 november 2020.

Met vriendelijke groet,
Luppo Deuntje
Henk Postma


Eerder bericht, 23 januari 2020

Aan alle wadloopgidsen en wadlopers.

Op zaterdag 21 maart 2020 a.s. is de jaarlijkse Wadloop-reddingsoefening gepland. De voorbereiding is zo goed als afgerond. Het draaiboek is klaar.

De oefening vindt plaats op het wad tussen Holwerd en Ameland. Aanvang is 12.15 uur. We verzamelen bij Rest. Land en Zeezicht op de pier in Holwerd. Inloop en briefing vanaf 11.30 uur. De oefening wordt ieder jaar geleid door gidsen van een andere organisatie. Dit jaar zal Dijkstra Wadlooptochten zorgen voor de aansturing op het wad. Na afloop is er evaluatie bij Rest. de Piraat te Nes. Deelnemende instanties zijn onder andere de Veiligheidsregio Fryslân en de KNRM.

We hebben de reserve datum vastgesteld op za. 14 november 2020 en niet zoals eerder vermeld op 4 en 18 april.

Gezien het vroege tijdstip van de tocht in het jaar is een wetsuit verplicht.
Voor deze deze oefening dien je je uiterlijk 7 maart bij Henk of Luppo aan te melden, zie onder. We rekenen op je deelname !

Met vriendelijke groet,

Henk Postma en Luppo Deuntje

Lees ook:

Reddingsoefening 2018 Engelsmanplaat/Rif

Reddingsoefening 2017 Amelander Wad

Reddingsoefening 2016 Brakzand

Reddingsoefening 2015 Amelander Wad

Reddingsoefening 2014 Engelsmanplaat en Pieterburen Wad


Beeld van de reddingsoefening in 2018.
Foto Henk Schidhuis