Kapen en bakens op de Waddeneilanden

Kapen en bakens in het Waddengebied - 13 artikelen


Emder Kaap van Rottumeroog - gebouwd 1883

  Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
  Over kapen en bakens in het Waddengebied - deel 1 - Egge Knol
  Over kapen en bakens in het Waddengebied - deel 2 - Egge Knol
  IJzeren zeekapen in het waddengebied - Egge Knol
  Kapen op de kust - Erik Tiddens
  De ijzeren zeekaap in het Reddingsmuseum van Den Helder - Egge Knol
  De oostkaap op Texel - Egge Knol
  Kapen op de Boschplaat van Terschelling - Egge Knol
  Reddingshuisjes op het Groninger wad - Egge Knol
  Het baken op de Boschplaat bij Rottumerplaat - Egge Knol
  Kapen op Rottumeroog - Egge Knol
  Het Bosch van Watum aan de Eems als baken voor zeevarenden - Egge Knol
  Het ‘Bosch van Watum’ als baken voor zeevarenden - Egge Knol