[email protected] 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 4. History Calendaria / Kronieken Historische Wadlooptochten in de voormalige ZUIDERZEE - update 11 febr. 2020

Calendaria / Kronieken

Historische Wadlooptochten in de voormalige ZUIDERZEE - update 11 febr. 2020

Interessante wadlooptochten naar Schokland in de voormalige Zuiderzee.
Bij sterke aflandige wind vallen delen van de voormalige Zuiderzee droog.
In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal


1657 - 1932 (gereedkomen Afsluitdijk)

1657 In oktober werd van Schokland naar de Friese kust gelopen, deze oversteek werd mogelijk door extreme verlagingen door harde oostenwind.
1839 Op 8 april liepen enkele inwoners van de stad Kampen tijdens een extreme verlaging naar Schokland.

1932 - heden

2020
Wandelaars op het drooggevallen Muiderzand bij Muiderberg 9 februari 2020

Tijdens een stormachtige ZZW-wind viel de zeebodem van de voormalige Zuiderzee bij Muiderberg droog en kon er een 'wadlooptocht' worden gemaakt op het ondiep liggende Muiderzand, waarop verder noordelijk het eiland Pampus ligt.

Meer info in BussumsNieuws.nl.


Het Muiderzand bij Muiderberg, topografische kaart 1901

Bron: André Staal 2013 - 2020
Met een bijdrage van Lammert Kwant
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.