[email protected] 2.1

U bent in menu 3. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Historische tochten Sitemap Boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb

Historische Wadlooptochten

Sitemap Boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb

met
Clubliefde - Arenicola 50 jaar, zie rubriek 3,
'Het Wad van Louis de Jonge', rubriek 4
en "Zonder wadlopen was Ameland onbereikbaar" - Veerboot Ameland jaren 1940 en 1950 -
LC 12-06-2019, rubriek 11.


1. Boeken, rapporten

Herinneringen aan Wim Wolff (1941-2018)
Wageningen University & Research - 2019

Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2018
Wageningen Marine Research - 2018

Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Staatsbosbeheer - 2018

Kokkelsterfte Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde zomer 2018 en resultaten herbemonstering
Wageningen Marine Research - 2018

What are the impacts of changing trends in customer demand in mud flat hiking tours on the Stichting Wadloopcentrum Pieterburen within the next 10 years?
European Tourism Future Institute (ETFI) Leeuwarden - 2017

Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2017
Wageningen Marine Research - 2017

Living Planet Report - Zoute en zilte natuur in Nederland
Wereld Natuur Fonds - 2017

Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2016
Wageningen Marine Research - 2016

De 10 onbewoonde eilanden in de Nederlandse Waddenzee
Brochure Staatsbosbeheer - 2016

Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee
Saskia Mulder - 2015
Inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee aanwezige materiële maritieme erfgoed,
wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen, waarvan diverse op wadlooproutes.

Lopen door en voor Brittannië
Mr. Derk Schortinghuis - 2015

Een Zee van Mosselen
Norbert Dankers en Frouke Fey-Hofstede - Project Mosselwad - 2015

Rapport Allerheiligenvloed Waddenzee 31 okt - 1 nov. 2006 - Rijkswaterstaat - 2007

Ecologische Atlas van de Waddenzee
Wageningen Universiteit - 2006

Synoptische Meteorologie en Conceptuele Modellen
Ab Maas en Hans Kleingeld, 272 pagina's, De Bilt - 2003

Inleiding tot de Algemene Meteorologie
B. Zwart en A. Steenhuisen, 196 pagina's, De Bilt - 1995

Arenicola - 25 jaar wadlopen
Groninger Wadloopvereniging Arenicola, 1993
Verschenen ter gelegenheid van het 5e lustrum

Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-1
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-2
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-3
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-4
Ing. R. Klinkhamer, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1987

De Postiljon van De Cocksdorp
Mr. Derk Schortinghuis - 1964

WADLOPEN - Een jonge loot aan de stam van het toerisme
Mr. Derk Schortinghuis - Land en Water - 1958


2. Toeristisch Wadlopen

Februari 2017: 'Vergrijzing slaat ook toe bij wadlopen'


3. Arenicola 50 jaar

Clubliefde - Waddenmagazine juni 2018


4. Het Wad van Louis de Jonge

Het Wad van Louis de Jonge - Rob Strietman


5. KNRM

Slikslee KNRM kan reddingsacties op wad vergemakkelijken


6. Texel-Vlieland

In 19 uren lopend van Texel naar Vlie - 13-14 okt. 1962

Hoog water getrotseerd in overvloedings-stoelen - 29-30 juni 1963

Achter het Nieuws: Overvloedingstocht - 29-30 juni 1963

Amsterdammers 'wandelden' van Texel naar Vlieland - 6 okt. 1972

Friese wadgidsen liepen in één tij Texel-Vlieland - 9 aug. 1973

Wadlopers 12 uur zoek - 28-29 aug. 1976

Wadlopers in acht uur van Texel naar Vlieland - 22 juni 1978

Lopend van Texel naar Vlieland - 18 mei 1985

Wadlopers weigeren hulp van politie - 6 juli 1985

Wadlopers van Texel naar Vlieland - 29 juli 2002

Verslag wadlooptocht Texel-Vlieland - 31 juli 2004

'Als zij het op de fiets kunnen dan kunnen wij het hardlopend' - 3 mei 2014

Kort Verslag wadlooptocht Texel-Vlieland - 21 april 2016


7. Vlieland-Texel

Unieke Wadlooptocht - 15 aug. 1975

Lopend van Vlieland naar Texel - 23 april 1987

Eerste vrouw voltooit wadloop naar Texel - 28 mei 2010

Kort verslag van onze tocht Vlieland-Texel - 22 maart 2015

Wadlooptocht Vlieland-Texel - 11 juni 2015


8. Vlieland-Richel

Groninger Wadlopers 'veroveren' de Richel bij Oost-Vlieland - 24 juli 1962

In één tij Vlieland-Richel vv - 8 april 1978


9. Griend

Waddentocht van Griend naar de Friese kust - 26 juli 1962

Waddentocht van Friese kust naar het Griend - 31 mei 1964

Verslag verkenning Koehool richting Griend voorjaar 1992
en verkenning vanaf Griend richting Koehool februari 2003


10. Terschelling

Huzarenstukje van acht mannen - 20 juni 1959

Race tegen snel opkomende vloed: tenslotte op de tenen lopen ... - 1 juli 1961

Van de acht deelnemers zakten zes herhaaldelijk door het ijs - 23 febr. 1963

Razende vloed noopte tot overhaaste vlucht - 2 maart 1963

Naar Terschelling 15 sept. 1973 - Goderd van Heek.

Bij het overlijden van Frans Visser - Naar Terschelling 15 sept. 1973

Trio fietst over het wad naar Terschelling - 22 aug. 2015

Zwarte Haan-Terschelling via het Kamperzand/Zeehondenbanken - 25 februari 2018


11. Ameland

Gevaarlijke voettocht door Waddenzee werd prettige wandeling - 19 juni 1957

Bitterkoude waddentocht naar Ameland - 6 maart 1962

Wetterhoun Bijke steekt te poot en zwemmend Waddenzee over - mei 1966

Paalwoningen voor instrumenten van waterstaat - meethuisjes Amelander wad - 1968-1980

"Doorlopen Hoogheid, anders wordt 't zwemmen" - Prins Claus - 8 sept. 1969

Gidsen redden Utrechters van Amelander Wad, 19 april 1975.

Bergfietsers reden over wad naar Ameland - 21 april 1986

Een wadlooptocht met de Volkskrant naar de Oude Dam van Ameland, 27 april 2002

"Zonder wadlopen was Ameland onbereikbaar" - Veerboot Ameland jaren 1940 en 1950 - LC 12-06-2019


12. Engelsmanplaat

Een postijsvlet gestrand - bemanning in benaderde positie - 10 febr. 1922

Het drama van Moddergat in 1944

Zwaar onweer overvalt overvloedende wadlopers Engelsmanplaat - juli 1958

Wadlopers gestrand op de Engelsmanplaat - 30 juni 1968

Groep liefhebbers van Duitse herders loopt met hun honden naar Engelsmanplaat op en neer - aug. 1968.

Reddinghuisje op de Kalkman niet waterdicht - 10 aug. 1968.

Per brommer oversteek naar Engelsmanplaat gemaakt - 27 juli 1970

Laatste tocht van landaanwinners - 28 dec. 1970

Tsjechow op Engelsmanplaat - 15 aug. 1983

Bouw wadwachtershuisje Engelsmanplaat langs van Harinxmakanaal - zomer 2016

Vogels en mensen samen op de Kalkman - sept. 2016


13. Schiermonnikoog

Te voet naar Schiermonnikoog - 7 aug. 1929

Over het ijs naar Schiermonnikoog - 1 febr. 1940

Twee wandelaars over 't Wad naar Schiermonnikoog - 25 mei 1957

Naar Schiermonnikoog en terug over waterig wad - 22-23 juni 1957

Zware tocht over wad naar Schiermonnikoog - 23 sept. 1961

Groninger Waddenijs-lopers: Waaghalzerij ? - 23 jan. 1963

IJsbergen op 't Wad - febr. 1963

Alpinisme op Waddenzee - maart 1963

Snel opkomende vloed verraste wadlopers - 4 februari 1966

Koude wadlooptocht in korte broek naar Schiermonnikoog - 5 januari 1967

Wadlopen, een gevaarlijke sport ? - 15 aug. 1967

Nieuwe route voor wadlopers naar Schiermonnikoog - aug. 1969

40 wadlopers in de problemen bij de Eilander Balg - 23 sept. 1978

Unieke prestatie: fietsend naar Schier - 29 juni 1986

Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol - Herfst 2018

Nacht-Wadlooptocht naar Schiermonnikoog bij 'super-bloed-wolfsmaan' - 21 januari 2019


14. Simonszand

Het avontuur van twee wadlopers, bijna het laatste avontuur - 14 maart 1958

Simonszand 'veroverd' na uren van inspanning en angst - 4 juni 1959

'Pannekoeken bakken op Simonsplaat' en hulp van een schip uit 'Noordkommerzijl' - 19-20 juni 1965

Arie Brader 6 weken alleen op Simonszand om de zeehonden te bestuderen - Zomer 1973

Reddingshuisje Simonszand, wankel geval - april 1975

Overnachting in een meetpaal van RWS in de Eilander Balg nabij Simonszand - juli 2001

Wadlopers verliezen favoriete bestemming - januari 2012

Ondergang van Simonszand geeft Rottum toekomst - januari 2012


15. Rottumerplaat

18 km lange tocht, mooi maar eenzaam - 5 juli 1959

Een wadlooptocht naar Rottumerplaat - 11-12 mei 1982

Zuiderduinen - Rottumerplaat - 16 nov. 2002


16. Rottumeroog

Ontsnapt aan de dood op Rottumeroog - 1725

Benjamin Broekema en andere jongens uit Warffum zwerven omstreeks 1916 naar Rottumeroog

Wadlopen naar Rottumeroog - 14 juni 1939

Wadlopen naar Rottumeroog - 23 juli 1949 - mr. Derk Schortinghuis

J. Buwalda op z'n eentje heen en terug naar Rottumeroog - 5 maart 1963

Wadlopersjubileum op Rottumeroog gevierd - 6 juni 1964

60 wadlopers brachten Jan Toxopeus afscheidsgroet - 26 juni 1965

Van Gewest tot Gewest: Afscheid voogd Jan Toxopeus - 26 juni 1965

Wadlooptocht met verrassingen, straaljager neergestort - 29 mei 1971

28 sept. 1977 - Neptune vindt gestrande wadlopers op Rottumeroog

20 aug. 1980 - Twee wadlopers in duister gered op wad Rottumeroog

19 sept. 1981 - Een groep van 146 wadlopers verdwaald onderweg naar Rottumeroog

25 juli 1992 - Een groep van 72 wadlopers van het Rottumer wad gered na een navigatiefout

Ook Rottumeroog is van vorm veranderd - januari 2012


17. Texel - Richel

Bij het overlijden van Frans Visser: Texel-Richel - 22-23 april 1978

Primeur Richel-Texel - 19 juli 2006

Texel-Richel-Texel, 10-11 april 2011

Texel-Richel, 13-02-2017 - Heiko Oterdoom

Texel-Richel, 13-02-2017 - Kees Wevers


18. Hengst

Vlieland-Hengst - 3 juni 2011

Texel-Hengst - 6 aug. 2011

Hengst-Texel 22 maart 2012

Hengst-Richel-Hengst - 12-13 april 2012

Vlieland-Hengst-Vlieland - 12-13 mei 2012


19. Kamperzand (Zeehondenbanken)

Terschelling-Kamperzand (Zeehondenbanken) v.v. - 22- 23 juli 2012


20. Ameland-Engelsmanplaat

Unieke wadtocht van 34 km - 12 juli 1972

Engelsmanplaat-Ameland - 23 april 2015


21. Werkeiland Lauwersoog

Westpolder - Lauwersoog v.v. 22 sept. 1962


22. Werkeiland Eemshaven

Lopend naar het werkeiland van de EGD in de Eemshaven - 1970


23. Horsbornzand

Emmapolder - Horsbornzand v.v. 14 febr. 2016

Lange wadlooptocht Emmapolder - Horsbornzand v.v. 13 okt. 2016

Wadlooptocht Horsbornzand zuidoostelijke gedeelte 28 sept. 2017


24. Dollard

De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is - Karel Essink

Visserman gered door grenspaal in de Dollard


25. Borkum

Wadloperstrio maakt perfecte oversteek naar Borkum - 17-18 mei 1976

Verslag Pilsum-Lütje Hörn-Borkum - 17-18 mei 1976

Kees Dijkema liep 1000 wadlooptochten maar kan niet zwemmen - aug. 2000


26. Binnenrandselbaken langs de Eems

Binnenrandselbaken - Geschichte

Mondingsgebied van de Eems op een kaart uit 1586 met daarop een Binnenrandselbaken


27. Juist

Nederlandse kinderen verdronken tijdens waddentocht - 15 aug. 1975


28. Norddeich - Memmert

Norddeich - Memmert 15 mei 1965


29. Norddeich - Kachelotplate

Norddeich - Kachelotplate 7 januari 2018


30. Duitsland

Drie wadlopers van Kachelotplate via Memmert naar Norddeich, zondag 30 april 2017

Solotocht naar Isern Hinnerk (Dithmarschen), woensdag 19 juli 2017

Schwarztonnensand in de Elbe v.v. 29 februari 2016