W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Kapen en bakens Afbraak en bouw wadwachtershuis Engelsmanplaat - juli 2016, incl. 2 video's

Ongewone Wadlooptochten

Afbraak en bouw wadwachtershuis Engelsmanplaat - juli 2016, incl. 2 video's

met een bijozndere foto van 3 mei 2020, zie onder.

woensdag 5 oktober 2016

Staatsbosbeheer heeft een video laten maken van de afbraak van het oude vogelwachtershuis en de bouw van het nieuwe wadwachtershuis op Engelsmanplaat.

Duur ca. 8.5 minuten.
Alleen het geluid van het wad en het werken is te horen, zonder achtergrondmuziek.
Gefilmd op dagen met helder zicht en mooie wolkenluchten, zomer 2016.

Meer info:

Bouw wadwachtershuisje Engelsmanplaat langs van Harinxmakanaal

Vogels en mensen samen op de Kalkman


Eerder bericht:

Nieuw vogelwachtershuis op Engelsmanplaat


Juni 2016 wordt gestart met de bouw van dit vogelwachtershuisje op Engelsmanplaat

woensdag 18 mei 2016

LAUWERSOOG - Op Engelsmanplaat wordt binnenkort begonnen met de bouw van een nieuw vogelwachtershuisje, tegenwoordig 'Wadwachterspost' geheten.

Het oude vogelwachtershuisje, gebouwd in 1981, is dringend aan vervanging toe. Architect Niko Hoebe heeft het ontwerp gemaakt voor een nieuw gebouw en op 1 juni a.s. begint aannemer Oosterhof-Holman met de bouw.

Het nieuwe vogelwachtershuis komt 800 meter oostelijker op de plaat te staan dan de huidige hut en daarmee een stuk dichter bij de vaargeul naar Schiermonnikoog. Dit is onder andere nodig vanwege de dynamiek in het gebied (de geul Smerig Gat aan de westkant van Engelsmanplaat schuift langzaam op in oostelijke richting) en voor het goed invullen van het 'gastheerschap' voor Waddenzee-bezoekers (bv. het opvangen en informeren van toeristen op schepen die komen aanvaren op vaargeul tussen Schiermonnikoog en Engelsmanplaat en van wadlopers). Ook komt er meer rust op de belangrijke broed- en rustplekken op Engelsmanplaat en het nabij gelegen Rif.
De nieuwe post wordt gebouwd op ruime afstand van de broedvogelkolonie op het Rif, maar wel in een periode waarin de doortrekkende wadvogels afwezig zijn. Daarom is er een strakke planning van 5 weken en zijn er strikte gedragscodes afgesproken. Er wordt alleen gewerkt bij daglicht en bij laagwater. De Waddenunit van EZ heeft de plannen beoordeeld en houdt toezicht tijdens opbouw van het nieuwe en afbraak van het oude vogelwachtershuisje.

Waarom een Wadwachterspost ?
De Waddenzee is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange tochten niet. Voor de broedvogels op het Rif en foerageerders op Engelsmanplaat is genoeg rust absolute noodzaak om te overleven. Tijdens het broedseizoen zien vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer toe op die rust vanuit de wadwachtpost. Daarbuiten is het de Waddenunit die jaarrond toezicht houdt.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
De nieuwe wadwachtpost valt onder het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Dit project is gestart om de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels gestimuleerd. De informatie over dit project is te vinden op de website www.beleefdewaddennatuur.nl. Het project is mogelijk gemaakt door het Waddenfonds; deze organisatie is voor 75% financier van het deelproject Engelsmanplaat. De overige 25% is voor rekening van provincie Fryslân en Staatsbosbeheer.

Na de bouw van de nieuwe hut wordt het oude vogelwachtershuisje afgebroken. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming, misschien op Ameland.

Bron info en foto Staatsbosbeheer


Afbraak vogelwachtershuisje Engelsmanplaat (1981 - 2016)


Vogelwachtershuisje Engelsmanplaat, gebouwd mei of juni 1981 (logboek Lammert Kwant 1981)
Afgebroken 27 juni 2016 (ooggetuigen Melle ten Kate en Joris Grond)

Foto Staatsbosbeheer


"Dit is mogelijk de laatste foto van het vogelwachtershuis door mij gemaakt in de avond van 24e juni 2016 jl. De dienstdoende vogelwachter vertelde me toen dat ze de volgende dag huiswaarts gingen. Het achter het huisje liggende ponton was die middag neergelegd omdat de palen van de woning de daaropvolgende maandag zouden worden doorgezaagd, het geheel op het ponton geplaatst ging worden om vervolgens voor verdere sloop naar de wal te worden afgevoerd."
Jan Overduin, 22 juli 2016


Afbraak vogelwachtershuisje Engelsmanplaat 27 juni 2016
Bron: Still 'De nieuwe Wadwachtpost op Engelsmanplaat: ‘De Kalkman’ - Staatsbosbeheer


Afbraak vogelwachtershuisje Engelsmanplaat 27 juni 2016
Bron: Still 'De nieuwe Wadwachtpost op Engelsmanplaat: ‘De Kalkman’ - Staatsbosbeheer


Afbraak vogelwachtershuisje Engelsmanplaat 27 juni 2016
Bron: Still 'De nieuwe Wadwachtpost op Engelsmanplaat: ‘De Kalkman’ - Staatsbosbeheer


Afbraak vogelwachtershuisje Engelsmanplaat 27 juni 2016
Bron: Still 'De nieuwe Wadwachtpost op Engelsmanplaat: ‘De Kalkman’ - Staatsbosbeheer


"De restanten van het vogelwachtershuis op een ponton in de haven van Lauwersoog. Naar me is verteld zouden er geen liefhebbers voor zijn en wordt het verder ontmanteld. Overigens jammer dat het is verdwenen omdat het lopend vanaf de vaste wal een goed oriëntatiepunt was."
Jan Overduin, 22 juli 2016


"Zo stoer in de zee, zo armzalig op het land...Vorige week zagen we het oude Engelsmanplaat-huisje liggen, op een rommelig terrein van een camping op Lauwersoog. Helaas hebben we geen sleutel meer, we hadden best nog wel even binnen willen zitten..met onze ogen dicht."
Wadwachters Engelsmanplaat op Facebook 14 maart 2019


Wadwachtershuis Engelsmanplaat 2016 - heden

Op 3 okt. en 16 okt. 2016 jl. liepen wadloopgidsen Lammert Kwant en Henk Schildhuis Wierum - Engelsmanplaat v.v. en maakten foto's van het wadwachtershuis.


Wadwachtershuis Engelsmanplaat (2016). Rechts ervan de kaap (2007)
Foto Lammert Kwant 3 oktober 2016


Wadwachtershuis Engelsmanplaat 16 oktober 2016
Foto Henk Schildhuis 16 oktober 2016


Naam van het wadwachtershuis
Foto Henk Schildhuis 16 oktober 2016


Aannemer/bouwer
Foto Lammert Kwant 3 oktober 2016


1e verdieping
Foto Lammert Kwant 3 oktober 2016


Zwarte madonna bij entree 2e verdieping
Foto Henk Schildhuis 16 oktober 2016


Balkon zuidzijde
Foto Lammert Kwant 3 oktober 2016


Het wadwachtershuis van Engelsmanplaat. Op de achtergrond het baken op de Hon van Ameland.
Foto genomen vanaf het Westerstrand van Schiermonnikoog.
Camera op statief, optische zoom 122 x vergroting.

Foto Koos Bunk, 30 mei 2020