W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Kapen en bakens Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden

Ongewone Wadlooptochten

Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden


Willemsduin (zonder baken) op de topografische kaart van 1930, verkend in 1927

Het Willemsduin op het oosten van Schiermonnikoog komt voor het eerst voor op de topografische kaart van 1930, zie onder. Deze kaart is verkend in 1927.

In 1931 werd op het Willemsduin een baken geplaatst, bedoeld voor opmetingen. Het baken werd in 1967 vervangen door het huidige baken dat hetzelfde topteken heeft maar geschoord wordt door palen en niet door stalen tuidraden.

Op 15 april 1965 was Lieuwe Blanksma na een wadloopoversteek naar Schiermonnikoog op het Willemsduin. 'Opvallend is hoe kaal het daar toen nog was. Het verslag meldt ook dat na paal 10 de duinen vrijwel weggeslagen waren'.

Volgens Koos Bunk is in 1967 het oude baken van het Willemsduin niet afgevoerd maar in de buurt blijven liggen, waar het nog jaren was te zien. Mogelijk is het baken onder het zand terechtgekomen en ligt het daar nog steeds.

In 2005 is het baken gerestaureerd.


Baken 1931 - 1967


Willemsduin met baken op de Duitse zeekaart van 1938
Dank aan Heiko Oterdoom


Willemsduin in 1952


Willemsduin op ansichtkaart uit de jaren 1960.
De strandvlaktes tussen de duingroepen waren onbegroeid.


Willemsduin met 'noodbaken' in 1962.
De functie van het noodbaken is niet bekend


Baken Willemsduin zondag 15 april 1965.
Foto Lieuwe Blanksma


Baken Willemsduin in 1966
Foto Koos Bunk, Barneveld


Nieuwe baken Willemsduin in 1972
Met links van het baken op de grond (pijl) resten van het oude baken.
Of het onder stuifzand is verdwenen of met een stormvloed weggespoeld
is niet bekend. Foto Koos Bunk, Barneveld


Baken 1967 tot heden

Bouw baken Willemsduin in 1967

Vijf foto's van de bouw van de kaap van Willemsduin in 1967 door de fa. Herke de Groot uit Harlingen.
Voor conservering werd de kaap na de opbouw weer uit elkaar gehaald. Alle onderdelen werden genummerd en daarna ging alles de ketel in om onder hoge druk te worden volgeperst met creosootolie. De kaap werd in delen aangevoerd en ter plaatse weer in elkaar gezet.
Met dank aan Bauke Hoogeveen en Koos Bunk.Na 1967


Nieuwe baken Willemsduin na 1967
Het vierkante scherm is verstevigd met twee balken, zgn. zwiepingen, ongelijk van lengte.
Foto Koos Bunk, Barneveld


Recente foto baken Willemsduin
De zwiepingen die het vierkante scherm verstevigden zijn verdwenen.


Willemsduin 16 aug. 2017
Foto Koos Bunk


Baken Willemsduin 16 aug. 2017
Foto Koos Bunk


Baken Willemsduin 16 aug. 2017
Foto Koos Bunk


Slijtage, 17 december 2017
Foto Lammert Kwant


Wadloper, 17 december 2017
Foto Lammert Kwant

Renovatie baken zomer 2018

Renovatie baken Willemsduin 23-26 juli 2018

Wie heeft meer info? Graag naar redactie dezes.