W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Wadlopen naar de Oude Dam van Ameland (2) - 26 mei 2018

Ongewone Wadlooptochten

Wadlopen naar de Oude Dam van Ameland (2) - 26 mei 2018


Fig. 1. Wadlopen Holwerd-Ameland met uitstapje naar het middengedeelte van de oude dam, 26 mei 2018
Bij de kruisjes, resp. positie 1 en positie 2, zijn de foto's gemaakt, zie fig. 3-18.

Track Peter Laagland

zaterdag 30 maart 2019

HOLWERD - Peter Laagland bezocht op 26 mei 2018 het 'middelste' gedeelte van de oude dam naar Ameland, zie fig. 1 voor de gelopen route. En maakte onderstaand verslag en fotoreportage.
De oude dam is aangelegd in de periode 1875 - 1878.


Peter Laagland

"Zaterdag 26 mei 2018 jl. heb ik weer een bijzondere tocht gemaakt. Ik ben naar Ameland gelopen, maar dan met een omweg. Na het Visbuurstergaatje ben ik naar het westen afgebogen en langs de vaarroute naar Ameland gelopen. Onderweg 2x langs de oude dam naar Ameland gekomen. Met opzet ben ik vrij vroeg vanuit het kustdal naar het Visbuurstergaatje gestoken. En ja het beruchte slik dat daar ligt, ligt er nog steeds. Het viel me vies tegen, tot aan de knieën kwam het en ik had het er zwaar mee. In totaal 23,5 km over het wad (33,5 km totaal gelopen) in 5 uur.

Ik ben op mijn tocht 2x langs de dam gekomen, eerst aan de zuidzijde (positie kruisje 1) en daarna aan de noordzijde (bij de ton ZSA = Zuiderspruit Ameland 19 = positie kruisje 2). Wat opviel is dat aan de zuidzijde er aan weerszijden van de oude dam veel slik lag, waarschijnlijk ingevangen door de vele schelpen aldaar en bezonken in de luwte. De dam is hier slechts ten dele zichtbaar door de overgroeiïng met schelpdieren.
Aan de noordzijde was de ondergrond veel steviger. Hier waren zelfs nog delen van de takken zichtbaar waarmee de onderconstructie van de oude dam is gemaakt en de palen (pikettten) die de boel verankerden. Hier is de vorm van de dam geen duidelijke rechte lijn. Hij maakt een knik van 90° en waar deze weer noordwaarts loopt liggen er twee dammen naast elkaar. Duidelijk te zien is dat de Zuiderspruit er doorheen loopt. Aan de overzijde van de Zuiderspruit komen in lijn liggende hopen stenen boven het wateroppervlak uit."

Meer info:

Wadlopen naar de Oude Dam van Ameland (1) - 2002-2012

Reisverslag 'Het Bildt' - Zomer 2020 - Heleen van Balen en Weiko Piebes

Waddenwolf - Een historische roman
'De opzienbarende geschiedenis van een jonkheer die de Waddenzee wilde droogleggen' - Corine Nijenhuis - 2020

Over de Waddenwolf op Youtube

Lopend en zwemmend via de 'oude dam' naar Ameland

www.avontuurlijkwadlopen.nl


Fig. 2. Ligging van de oude dam naar Ameland op het Amelander Wad.
De streepjeslijn van de veerdam van Holwerd naar Buren op Ameland is de oude dam van 1875.
Bij de kruisjes, resp. positie 1 en positie 2, zijn de foto's gemaakt, zie fig. 3-18.
De betonning is de situatie van oktober 2018.


Fig. 3. Oude dam positie 1, richting zuid. Op de achtergrond de veerdam van Holwerd.
Foto Peter Laagland


Fig. 4. Oude dam positie 1, richting noord. Op de achtergrond Ameland.
Foto Peter Laagland


Fig. 5. Oude dam positie 1, richting zuid. Op de achtergrond de veerdam van Holwerd.
Foto Peter Laagland


Fig. 6. Oude dam positie 1, richting noord. Op de achtergrond Ameland.
Foto Peter Laagland


Fig. 7. Oude dam positie 1, richting zuid. Op de achtergrond de veerdam van Holwerd.
Foto Peter Laagland


Fig. 8. Oude dam nabij positie 1.
Foto Peter Laagland


Fig. 9. Oude dam nabij positie 1, richting zuid. Op de achtergrond de veerdam van Holwerd.
Foto Peter Laagland


Fig. 10. Oude dam, nabij positie 2, richting noord. Op de achtergrond Ameland.
Foto Peter Laagland


Fig. 11. Oude dam, nabij positie 2,
Foto Peter Laagland


Fig. 12. Oude dam, nabij positie 2,
Foto Peter Laagland


Fig. 13. Oude dam nabij positie 2, Zuider Spruit Ameland (tonnen ZS 12 en ZS 19).
De dam maakt hier een merkwaardige hoek van ca. 90°.

Foto Peter Laagland


Fig. 14. Oude dam nabij positie 2, Zuider Spruit Ameland (tonnen ZS 12 en ZS 19).
De dam maakt hier een merkwaardige hoek van ca. 90°.

Foto Peter Laagland


Fig. 15. Oude dam nabij positie 2, Zuider Spruit Ameland (tonnen ZS 12 en ZS 19)
Met twee dammen naast elkaar.

Foto Peter Laagland


Fig. 16. Oude dam nabij positie 2, Zuider Spruit Ameland (tonnen ZS 12 en ZS 19).
Met twee dammen naast elkaar.

Foto Peter Laagland


Fig. 17. Oude dam nabij positie 2, Zuider Spruit Ameland (tonnen ZS 12 en ZS 19).
Met twee dammen naast elkaar.

Foto Peter Laagland


Fig. 18. De auteur en fotograaf
Foto Peter Laagland