W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Op en neer naar Blauortsand / Sleeswijk-Holstein - 2 april 2018

Ongewone Wadlooptochten

Op en neer naar Blauortsand / Sleeswijk-Holstein - 2 april 2018


Fig. 1. Zeekaart van een deel van de Waddenzee van Sleeswijk-Holstein 2010.
Blauort en Isern Hinnerk zijn als zandplaat gekarteerd (boven gemiddeld hoogwater gelegen).
Het Blauortsand is hier als wadplaat gekarteerd (beneden gemiddeld hoogwater gelegen).
In rood de door Menno de Leeuw en Peter Laagland op 2 april 2018 gelopen route.


dinsdag 24 april 2018

BÜSUM - Op maandag 2 april 2018 jl. liepen Menno de Leeuw en Peter Laagland naar Blauortsand, een nieuwe zandplaat ten noorden van de Elbe. Voor zover bekend is er nog niet eerder naar deze zandplaat gelopen. Op 19 juli 2017 had Heiko Oterdoom deze zandplaat opgemerkt, zie fig. 2.

Blauortsand blijft bij een gemiddelde hoogwaterstand droog staan. Dit was ter plaatse te zien aan het droge zand, de lichte begroeiïng en een duidelijke vloedlijn, fig. 7-10. De hoogwaterstand te Büsum was voorafgaand aan de wadlooptocht 650 cm t.o.v. Pegelnull (10 cm lager dan het gemiddelde hoogwater van 660 cm). Door een rondje langs de vloedlijn te lopen bleek het oppervlak zo’n 65 ha. te zijn, fig. 5. Deze zandplaat wordt op de zeekaart, editie 2010 (fig. 1) nog niet afgebeeld.

Op de terugtocht werd Blauort aangedaan, een lager gelegen zandplaat die bij een eerder hoogwater overstroomd was geweest gezien de aanwezige stroomribbels. Wel staan er rondom Blauort grote pollen Engels slijkgras, fig. 12-13.
De 22 km lange tocht werd in 4 uren en 45 minuten volbracht.

Meer info:
Een wandeling in 2010 naar Blauort
Blauort en Blauortsand, Wikipedia


Fig. 2. 'Een nieuwe zandplaat' - Heiko Oterdoom 19 juli 2017
Meer info


Fig. 3. Blauortsand, Blauort en Isern Hinnerk in de Waddenzee van Sleeswijk-Holstein
Satellietfoto 6 maart 2018


Fig. 4. In rood de track van de wadlooptocht. Blauortsand ziet er op deze foto uit als zandplaat en niet als wadplaat
Satellietfoto 6 maart 2018


Fig. 5. Omtrek van Blauortsand, ca. 65 ha groot, opgemeten door een rondje
langs de vloedlijn te lopen


Fig. 6. Start van de tocht bij zonsopkomst
Foto Peter Laagland


Fig. 7. Aankomst Blauortsand
Foto Peter Laagland


Fig. 8. Vloedlijn
Foto Peter Laagland


Fig. 9. Blauortsand
Foto Peter Laagland


Fig. 10. Enige begroeiïng op Blauortsand met aan de luwe zijde een stuifduintje
Foto Peter Laagland


Fig. 11. Blauortsand. Links op de achtergrond Büsum
Foto Peter Laagland


Fig. 12. Het oudere eiland Blauort, Peter Laagland
Foto Menno de Leeuw


Fig. 13. Blauort, Menno de Leeuw, Engels slijkgras
Foto Peter Laagland


Fig. 14. Vlak voor de kwelder op de terugweg. Op de achtergrond Büsum
Foto Peter Laagland