W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Wadlopen door het Smeriggat van zuid naar noord - 16 november 2017

Ongewone Wadlooptochten

Wadlopen door het Smeriggat van zuid naar noord - 16 november 2017


Satellietbeeld van het wad ten noorden van Wierum Fr. (15-10-2017)
Groen: verkenning 03-11-2017, geel: geplande route, rood: gelopen route 16-11-2017

maandag 27 november 2017

LAUWERSOOG - Wadlopers Tim Abelen en Peter Laagland liepen op donderdag 16 november 2017 jl. een bijzondere wadlooptocht in het Engelsmanplaat/Smeriggat/Friesche Wad-gebied, zie kaart, de rode route. De tocht werd linksom gelopen. De wandeling was 17.6 km lang en duurde ruim 3.5 uur. Hieronder de verslagen van beide wadlopers.


Smeriggat - Tim Abelen

Onze zintuigen worden regelmatig geprikkeld door verhalen over mogelijke tochten van maagdelijk karakter. Tochten die misschien nooit zijn gelopen, binnenkort niet meer mogelijk zijn of juist pas mogelijk zijn geworden. Die door de dynamiek van het wad gevormd zijn of dreigen weggevaagd te worden. Gevoed door onze ambitie om een nieuwe route te ontdekken begint de planning.

Naar aanleiding van recente satellietbeelden wordt duidelijk dat het Smeriggat, tussen het wantij van het Friesche Wad en het wantij van Engelmanplaat, een goeie kandidaat lijkt. Ten zuiden van waar het Smeriggat en de Holwerderbalg samenkomen lijkt een doorsteek mogelijk over de sedimentwaaier van het Smeriggat. Voorafgaand aan de tocht zou bovengenoemde doorsteek, de breedste en diepste op de route, verkend moeten worden. Op 3 november 2017 wordt de route vanaf de westzijde verkend tot en met de doorsteek. Toen deze met een verlaging van 15 cm haalbaar bleek besluiten we de tocht twee week later ‘op te rapen’.

Het weer en de omstandigheden lijken gunstig, een matige zuidwesterwind (210°), gemiddeld 4 bft, met windstoten van 5 bft. De temperatuur ligt net onder de 10°C. Weinig neerslag noch zon voorspeld, met een relatieve luchtvochtigheid van 95% en zicht varieërend van 500 tot 2000 meter. Gewapend met neopreenpakken speelt de zeewatertemperatuur van 10°C geen rol.

De tocht zelf verloopt vrij soepel en sneller dan gedacht. Er zijn geen inschattingsfouten of onverwachte tegenslagen. De aaneensluiting van ondieptes in het Smeriggat zijn door de verlaging zonder veel moeite te overbruggen. Uiteindelijk bereiken we het noordelijkste deel van de route om 14:45, het water staat lager dan tijdens de verkenning, waardoor de oversteek minder spannend wordt dan aanvankelijk gedacht. Eenmaal aan de overkant rest nog een redelijke diepe vloedschaar die we vlot passeren. De laatste echte hindernis in de route, we lachen en schudden elkaar triomfantelijk de hand.


Smeriggat - Peter Laagland

Het verbond dat op 3 november jl. gesloten was kon vandaag gevierd worden. De kans een nieuwe tocht op onze naam te zetten deed onze hartjes vurig kloppen. Dat het 9,5°C was met een watertemperatuur van 8,5°C en dat alles grauw en grijs was kon niks aan deze stemming veranderen. Het belangrijkste was dat het water zich flink zou terugtrekken en de heren beide hun agenda’s vrij hadden gemaakt voor deze mooie, ietwat gehaast uitgevoerde, tocht.

Het Smeriggat in zijn huidige vorm zou beschreven kunnen worden als twee immense vloed- en ebscharen die in elkaar grijpen en daarbij een eiland midden in deze geul omarmen. Het zijn de einden van deze twee scharen die zandrichels opwerpen via welks een wadloper het ‘eiland’ aan de zuidzijde vanaf het wantij van de Engelsmanplaat kan betreden en aan de noordzijde kan verlaten richting het wantij van het Friesche Wad waarmee de oversteek van het Smeriggat voltooid is.

Tijdens de verkenning op 3 november was deze noordelijke passage reeds als doorwaadbaar bevonden. De zuidelijke passage bleek tot ieders verbazing met droge voeten genomen te kunnen worden. Slechts een enkele doorwading bleek nodig om het noordelijke puntje van het ‘eiland’ te bereiken.

Gehaast om het keerpunt der getijstromen voor te blijven stonden we voor we het wisten met een euforisch gevoel op het wantij van het Friesche Wad. Het zou nog 2 uren duren voordat de zon, die overigens nergens te bekennen was, achter de horizon zou verdwijnen. Tijd om nog een klein ommetje te maken langs de Holwerderbalg.

Zonder horizon om je op te kunnen oriënteren werd verrassend duidelijk hoe belangrijk navigatiemiddelen zoals kompas en GPS op het wad zijn. Op de terugweg lieten de beide heren de navigatie korte tijd voor wat het was en vertrouwden ze op elkaars koersvastheid. Het bleek dat ze binnen 3 minuten 180° van koers gedraaid waren. Weer een waardevolle les op het wad, waar je nooit uitgeleerd bent.Doorsteek thv. de ton WW 19 op het wantij van de Engelsmanplaat


De langste en laatste doorwading van het Smeriggat (bij de Holwerderbalg) bleek
soepel te verlopen, er kon niks meer mis gaan.


Op de dijk bij Wierum, aanlanding op een ander wantij, geeft het gevoel van een oversteek.


De route deed zijn naam eer aan !
Foto's en kaart Tim Abelen en Peter Laagland


Gemeten waterstand (16-11-2017) te Lauwersoog, bij LW om 14:50 is het -145 cm t.o.v. NAP