[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Overheid

Broodkruimelpad

Home Convenant Wadlopen 4. Bijlage A1: Quotering op niet drukke dagen

Convenant Wadlopen 2008 - 2013

4. Bijlage A1: Quotering op niet drukke dagen


De afgesproken quotering
op niet drukke dagen
Terug naar inhoudsopgave


AZaterdagAmelandEngelsmanpl./RifSchiermonnikoog
1Pieterburen--2 x 50
2Dijkstra2 x 70 2 x 70 alleen door uitruil
3Fryslân2 x 70 2 x 70 2 x 50
4WGNNL1 x 70 1 x 70 1 x 50
5Totaal350* 350* 250*
6Max. indicatief350 350 300


BZondagAmelandEngelsmanpl./RifSchiermonnikoog
1Pieterburen2 x 702 x 702 x 50
2Dijkstra2 x 70 2 x 70 2 x 50
3Fryslânalleen door uitruil- alleen door uitruil
4WGNNL1 x 70 1 x 70 1 x 50
5Totaal350* 350* 250*
6Max. indicatief350 350 300

CZater- en ZondagenSimonszandRottumeroogTerschelling
1Pieterburen2 x 70Zie Beheerregeling-
2Dijkstra-Rottum (bijlage C)-
3Fryslân2 x 70 (2x/jr) (data afstemmen)van dit convenant30 (1-2 x/jr)
4Uith. Wad- -
5Arenicola- -
6Totaal150 30
7Max. indicatief150 50

DVoor alle dagenPinkegatZwerftochten**
1Pieterburen- 3 x 50 (max. 75 tochten)
2Dijkstra- 3 x 50 (max. 75 tochten)
3WGNNL-zat.-zon. 1 x 25
ma.-vrij. 1 x 50
4Fryslân1 x 50 (max. 30 tochten/jr.)-
5Totaal50 150
6Max. indicatief50 150

* op grond van de in de afgelopen jaren opgegeven deelnemersaantallen en de verschillende waarnemingen van wadlopers valt het niet te verwachten dat in de praktijk de genoemde indicatieve aantallen op de niet drukke dagen bereikt of zelfs overschreden zullen worden. Hierdoor blijft er voldoende ruimte voor de organisatie van tochten door kleine wadlooporganisaties en individuele vergunninghouders.

** zonering zwerftochten, zie bijlage B

Voor de Wadgidsengroep Noord-Nederland (WGNN) geldt bovendien dat wanneer de tocht op de route Ameland op een vrijdag wordt georganiseerd, maximaal 1 x 70 deelnemers zullen worden meegenomen.
Bladeren door convenant