Situering Werkeiland EGD (1e Eemscentrale) op de topografische kaart van 1908.
Schaal 1 : 25.000
Bijlage bij [email protected] 2.1