[email protected] 2.1

U bent in menu 3. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Calendaria / Kronieken Historische Wadlooptochten SCHIERMONNIKOOG - update 17 februari 2018

Calendaria / Kronieken

Historische Wadlooptochten SCHIERMONNIKOOG - update 17 februari 2018

met meer info over een tocht over het ijs op 6 febr. 1963,
een verslag van een koude wadlooptocht naar Schiermonnnikoog op 4 februari 1966,
een nog koudere tocht op 5 januari 1967
en met info over een wadloopoversteken naar Schiermonnikoog op 10 januari en 18 augustus 1971.

In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal.
Met enkele bijdragen van Lammert Kwant.


Voor 1800

1163 In dit jaar bestond klooster Klaarkamp te Rinsumageest al. Jaren later zullen monniken of lekebroeders, al dan niet met vee, zijn overgestoken naar Schiermonnikoog. Het is aannemelijk dat al (veel) eerder lopend kon worden overgestoken.
1300 In deze tijd kon twee maal daags worden overgestoken van de Friese kust naar Schiermonnikoog.
1550 Met paard en wagen werd naar Schiermonnikoog overgestoken.
1557 Het was mogelijk om van de Marne over te steken naar Schiermonnikoog.
1621 Vanaf de Friese kust werden tochten per slee en te paard naar Griend, Ameland, Terschelling en Holland gemaakt.
1636 Ds. Cornelis Poppii was predikant van Paesens en Schiermonnikoog van 1636 tot 1638. In het jaar 1638 verdronk ds. Poppii.
1684 Per slee werd over het ijs langs een uitgezette route voedsel en brandstof naar Schiermonnikoog gebracht.
1684 Per slee bezochten inwoners uit Ulrum in deze winter Schier.
1684 Er was veel ijsverkeer van en naar Schiermonnikoog.
1702 In deze jaren waren bij een harde en langdurige oostenwind oversteken tussen Schiermonnikoog en de vaste wal mogelijk
1716 Op 31 januari maakte mevrouw Henrica Stachouwer Helmholt per ar een reis over het ijs van Schiermonnikoog naar Hornhuizen.
1784 Voor oversteken over het bevroren wad werd voor het eerst een ijsvlet gebruikt om Schiermonnikoog te bereiken. In deze winter werden meteen twaalf oversteken met deze ijsvlet uitgevoerd.

19e eeuw

1813 Op 16 december werd over het ijs met behulp van sleden gesmokkeld over het wad vanaf Schiermonnikoog naar de vaste wal.
1820 Over het waddenijs werd overgestoken naar Schiermonnikoog.
1823 In deze winter werd over het ijs turf en voedsel gehaald van de vaste wal.
1830 Over het zeeijs werden tochten van en naar Schiermonnikoog gemaakt.
1838 In januari en februari werden over het ijs veelvuldig reizen van en naar Schiermonnikoog gemaakt.
1838 Twaalf inwoners reden op een door twee paarden getrokken wagen over het dicht gevroren wad naar Schiermonnikoog.
1844 Bewoners van Schiermonnikoog liepen over het wad naar de Groninger kust met de koers op de toren van Hornhuizen.
1845 Tijdens een oversteek naar Schiermonnikoog zakten twee overlopers door het ijs en verdronken.
1845 Op 15 maart kon nog turf en meel over het ijs naar Schiermonnikoog worden gebracht.
1854 Per ijsvlet werd in deze winter de post naar Schiermonnikoog vervoerd.
1855 Er werd veel geard over het ijs naar en vanaf Schiermonnikoog.
1855 In januari werd de post vanaf Groningen over het ijs naar Schiermonnikoog gebracht.
1865 Over het ijs stak men te voet en per slee over naar Schiermonnikoog.
1871 In januari ging de post per ijsvlet naar Schiermonnikoog.
1872 Rond kerst 1871 werd de post per ijsboot naar Schiermonnikoog gebracht.
1880 In deze winter werd de ijsvlet naar Schiermonnikoog weer ingezet.
1886 Voor het vervoer van de post naar Schier werd deze winter de ijsboot ingezet.
1888 De post voor Schiermonnikoog werd in deze winter per ijsvlet overgebracht.
1890 Op 21 december stak de ijsvlet over naar Oostmahorn.
1890 Op 22 december kwam de ijsboot met post en enkele zeelieden terug op Schiermonnikoog.
1891 Naast het oversteken met de postvlet werd er ook geard en gelopen over het ijs tussen Schiermonnikoog en de kust.
1895 Op 14 januari werd de post door de postschippers per postsloep naar Schiermonnikoog gebracht.
1895 Op of vlak voor 5 februari kwam de postvlet van Schiermonnikoog bij Paesens aan de dijk.
1895 Op 12 februari moest de postvlet onverrichte zake terug naar Oostmahorn.

1900 - 1929

1907 Op 31 december werd met de ijsvlet overgestoken van Oostmahorn naar Schiermonnikoog.
1908 Op 3 januari brachten oud-postschippers een passagier met de ijsvlet naar de vaste wal.
1917 Op 26 januari werd de post per ijsvlet van Oostmahorn naar Schiermonnikoog gebracht. Duur van de tocht: 7 uur.
1919 Op 31 januari werd met enkele passagiers per ijsvlet vanaf Schiermonnikoog overgestoken naar Oostmahorn.
1919 Pas op 3 februari keerde de ijsvlet met een deel van de post terug van Oostmahorn.
1922 Op 3 december van deze winter werd door 3 personen vanaf Hornhuizen per ijsvlet overgestoken naar Schiermonnikoog.
1922 Op 8 februari werd per ijsvlet overgestoken van Schiermonnikoog naar Oostmahorn. De bemanning van de ijsboot bestond uit postschipper D. P. Visser met als roeiers: J. Benes, J. Sijtsma, H. Visser en K. Onnes.
1922 Op 9 februari strandde de ijsvlet op de terugreis van Oostmahorn naar Schiermonnikoog met zeven personen op de Engelsmanplaat. De stuurlieden J. Helling en T. Dobbenga gingen als passagiers mee.
1922 Op 10 februari liepen de gestranden op de Engelsmanplaat in acht uur naar Moddergat. Ze werden vanaf de vaargeul afgehaald door 2 inwoners van Moddergat.
1926
 
Op 3 december staken enkele waaghalzen per ijsvlet over naar Schiermonnikoog.
 
  De winter van 1929
In deze winter deed voor het eerst het vliegtuig intrede om het isolement van de eilanden te doorbreken. Post, passagiers en goederen konden per vliegtuig worden gebracht. De tijd van de ijsvlet was daarmee voorbij. De oversteken over het ijs werden een toeristisch uitstapje.Ook gemotoriseerde oversteken waren mogelijk door de redelijk vlakke ijsvloer.
 
1929
 
Op 8 februari werd de post per ijsvlet van Oostmahorn naar Schiermonnikoog gebracht. Aan deze moeizame reis namen deel: K. Onnes als kapitein, F. Bandstra, K. Steegstra, A. Steegstra en H. Visser. De laatste vier waren schippers en kwamen evenals de kapitein uit Oostmahorn. L. J. van Looi en Ch. Geudeker gingen als journalist mee.
1929 Op 10 februari werd met de postvlet overgestoken van Oostmahorn naar Schiermonnikoog. Aanwezigen op deze zware tocht: kapitein Klaas Onnes en de roeiers Klaas Steegstra, Anne Steegstra, Bandstra en Henk Visser. Ch. Geudeker, één van de twee verslaggevers van Het Volk.
1929 Tijdens een tocht op 14 februari naar de vaste wal raakte de ijsvlet lek en moest de bemanning terug naar het eiland. Dit was meteen de laatste keer dat de ijsjol werd ingezet. Aanwezigen: zie onder 10 februari.
1929 Op 12 februari maakten zes personen lopend over het ijs de oversteek naar Schiermonnikoog.
1929 Op 18 februari maakten in de mist de volgende personen de eerste oversteek over het ijs in deze strenge winter: Meindert Jan Zijlma (1878-1957), landbouwer op Nieuw Zeeburg in de Westpolder, Koert Sterkenburg (1892-1967), Bernard Zetsma (1895-1939), Lammert de Boer (1897-1983) en Klaas Beukema (1902-1962) uit Zoutkamp. Ook Karel Jan de Cock Woldringh (1902) uit Hornhuizen (zoon van burgemeester Sebo Eltjo Woldringh) en secretarisboekhouder van het bestuur van de Westpolder D. J. Groenendal uit Ulrum gingen mee. Ze werden halverwege lopend afgehaald door hotelier Sake van der Werff (1870-1955) en Teade van Dijk (1903-1983). De knecht van Van der Werff bleef op het wad achter bij de Fordbus.
1929 Op 19 februari maakte de groep van Meindert Jan Zijlma de terugtocht. Mej. Beereboom van Schiermonnikoog ging mee op deze oversteek. Op 21 februari gingen ze terug.
1929 Op 19 februari staken de broers Pieter, Theo, W, en O. van Dijk met hun hond over naar de Westpolder om proviand te halen. Ze hadden een slee en een kompas meegenomen. Ze vertrokken om half acht en deden drie uur over de tocht. Eenmaal overgestoken ging het op de schaats naar de stad.
1929 Op 20 februari maakten de volgende mannen de overloop: Dj. Siccama (1884-1965) uit Zuurdijk, A. J. Joling uit Ulrum, Jan Pieter Dijkhuis (1905-1999) uit Warfhuizen, Riepko Beukema (1891-1948) uit Vierhuizen en G. J. Zijlma uit Zuurdijk. Ze werden de eerste twee uren vergezeld door Meindert Jan Zijlma, die vervolgens terugliep.
1929 Op 21 februari liep de groep van Dj. Siccama weer terug naar het vaste land.
1929 Op 21 februari reed Meindert Jan Zijlma uit de Westpolder als eerste per auto op en neer naar Schiermonnikoog. Hotelier Van der Werff ging de auto met zijn bus tegemoet. Als passagiers gingen mee: T. Buining, opzichter-bode-watermulder van de Westpolder, J. de Vries (1897-1975) uit Vierhuizen en R. Bakker uit Ulrum. Op de rit terug ging mevrouw Bolman-Sipkes uit Nes O.D. mee.
1929 Op 22 februari kwamen de volgende Stadjers te voet naar Schier: J. Dethmers, C. Sipkes en J. Reijnierse.
1929 Op 22 februari kwamen ook de volgende Stadjers naar Schier: J.R. Bügel en G. Bügel. Voor de wandeling terug bracht Van der Werff ze met zijn bus een eind weg. Doordat het ijs begon te werken werd de rit terug naar het eiland een moeizame onderneming. Van der Werff vreesde zelfs te zullen stranden. ’s Nachts brak de ijsvloer in stukken.
1929 Op 22 februari brachten Meindert Jan Zijlma, Koert Sterkenburg en Bernard Zetsma met hun auto’s brandstof en kippenvoer van de firma P. Sluis naar Schier.
1929 Op 23 februari liepen de mensen die een dag eerder op Schiermonnikoog aankwamen terug.
1929 Hotelhouder S. van der Werff reed met zijn Fordbus tussen 18 februari en 5 maart diverse keren vanaf Schier naar Hornhuizen.
1929 Van 24 tot 27 februari staken meerdere personen over. Hun namen zijn niet bekend.
1929 J. Dethmers, C. Sipkes en J. Reijnierse die op 22-02 op Schiermonnikoog aankwamen, liepen op 26 februari terug. De terugtocht over het ijs duurde drie uur.
1929 Op 27 februari verschenen er waarschuwingen in de pers over het gevaarlijke ijs op de wadden. Hoewel er ook andere berichten de ronde deden.
1929 Op 27 februari kwam Luitje Dijkhuis (1876-1952) met een gezelschap op Schiermonnikoog. Tot het gezelschap behoorden ook de twee zonen van Luitje Dijkhuis; Luitje Gerrit en Jan Hendrik. J. J. Weert uit Hornhuizen hoorde ook bij deze groep ijstochters. Na een bezoek aan Hotel Van der Werff liepen ze terug naar de kust.
1929 Op 27 februari staken zo’n 50 voetgangers met of zonder slee en fietsers over naar Schiermonnikoog.
1929 Op 27 februari stak J. J. Dijkveld-Stol uit Ulrum per motor over. Op de duo ging G. Weert mee.
1929 Op 28 februari mislukte door pech de terugreis van J. J. Dijkveld-Stol naar de vaste wal. G. Weert ging lopend verder. Hotelhouder S. van der Werff sleepte de motor terug naar het eiland.
1929 Op 28 februari stak Meindert Jan Zijlma uit de Westpolder als eerste deze winter per slee en paard over. Zijn tochtgenoten waren: dr. Rijpko Jan Mansholt (1876-1969) van boerderij Fletum uit de Westpolder, Wiersum en Jakob Enne Hekma Wierda (1896-1975).
1929 Op 28 februari reden de studenten S. H. Kijlstra en G. T. van Bergen met een Triumph zijspancombinatie naar Schiermonnikoog.
1929 Op 28 februari maakten de volgende personen de retourtocht Schiermonnikoog: B. Maarsingh, H. Wildeboer, U. van der Meulen, J. C. Offereins, K. D. Pot en T. G. van der Meulen. De oversteek duurde 2.30 uur.
1929 Op 28 februari stak Willem Dijkstra (1893-1982) met een slee vol handel over naar Hornhuizen.
1929 Op 28 februari liepen H. Bosveld, W. Stoutmeijer en P. J. Stoutmeijer over.
1929 Op 28 februari liep een groep van elf personen naar Schiermonnikoog. De groep bestond uit: Luitje Dijkhuis (1876-1952) en zijn echtgenote Maria Johanna Dijkhuis-Herweijer (1883-1958), T. Tammens, W. Smid, D. Oudman, J. Oudman Dz, J. Albers, L. Smid, A. ten Bos-Brinkman, L. Toppen, P. ten Bos en B. Kruizinga-Loots. Enkele leden van deze groep gingen ’s avonds terug, de rest ging pas de volgende morgen weer met Luitje op pad. Een dame uit Meppel ging die morgen met ze mee.
1929 Op 28 februari staken twee Schiermonnikogers met slee en paard over naar de vaste wal om voorraden te halen.
1929 Op 1 maart keerde Willem Dijkstra zonder slee terug naar Schiermonnikoog.
1929 Op 1 maart reed J. J. Dijkveld-Stol op zijn motor terug naar de vaste wal. Als passagier ging De Roos uit Delfzijl mee.
1929 Op 1 maart liepen de heren L. Heida en T. L. C. Fekkes-Cremer via een alternatieve route naar Schiermonnikoog. Hun oversteek duurde vier uur.
1929 Op 1 maart liep de volgende groep naar Schiermonnikoog: J. B. Loots, landbouwer D. Wierenga, J. Haan, H. Medema, H. Agema, J. de Haan en R. Westra. Zij kwamen allen van Lauwerzijl. Bij deze groep hoorden ook landbouwer M. Medema uit de Nieuwe Ruigezandsterpolder en I. Douma uit Kommerzijl.
1929 Op 1 maart liepen Mej. H. Wijk uit Kloosterburen en Andries Meijer naar Schiermonnikoog.
1929 Op 1 maart liepen de volgende heren naar Schiermonnikoog: H. J. Folkers, A. J. Muller, D. Krol, J. Goodijk, A. J. Krol en O. van der Wal.
1929 Op 1 maart liepen de volgende studenten uit Groningen naar Schiermonnikoog: E. T. Roelofs en G. J. Fortuin.
1929 Op 1 maart liepen de volgende personen naar Schiermonnikoog: H. Huizinga uit Meedhuizen, P. B. Dijkhuis uit Ulrum, D. E. Vegter uit Zeerijp en D. T. Bieuwenga uit Eppenhuizen.
1929 Op 1 maart kwamen zeven auto’s naar Schiermonnikoog.
1929 Op 1 maart liep H. E. Ebens uit Groningen solo naar Schiermonnikoog.
1929 Op 1 maart liepen de volgende mannen de v.v.-tocht naar Schiermonnikoog: R. Westra uit Lauwerzijl, H. Medema en M. Medema uit de Westpolder.
1929 Op 1 maart reden de volgende mannen per motorfiets naar Schiermonnikoog: dierenarts dr. R. Bergsma, J. van der Molen en J. van der Meulen.
1929 Op 2 maart kwamen de volgende overlopers naar Schiermonnikoog: Uit Oldehove kwamen de kinderen Coby, Jantje en Herman Haack. Ze kwamen met de landbouwers Petrus Jacob Haack (1877-1950) en Jan Enne Haack (1886-1960). Ook kwamen G. Schoonveld uit Ulrum, landbouwer S. H. L. Woldringh uit Lauwerzijl, leraar N. Mennes uit Groningen, J. A. van der Veur uit Groningen en A. de Vries uit Hornhuizen.
1929 Op 2 maart liepen de heren K. van der Kooi en H. Kwint uit Groningen de v.v.-tocht Schiermonnikoog over het waddenijs.
1929 Op 2 maart staken de volgende personen over naar Schiermonnikoog: Landbouwer H. Westerdijk van Oldehove, mevrouw Stientje Muller-Donker (1885-1977) van Hornhuizen, Grietje Donker-Renkema (1889-1975), Lammert Muller, Lammert Donker en H. J. Dijkhuis.
1929 Op 2 maart gingen Jacob Vogel (1878-1946) en G. van der Maar uit Hornhuizen naar Schiermonnikoog met een door twee honden getrokken slee vol bakkerswaren.
1929 Op 2 maart liep Mej. Cornelia Geertruida Visser- Stachouwer (1888-1974) van Schiermonnikoog naar de vaste wal.
1929 Op 2 maart werd twee ton veevoer over het ijs naar Schiermonnikoog gebracht.
1929 Op 2 maart liepen de volgende groep eilanders van Schiermonnikoog naar Hornhuizen: Mevr. Jacoba Abramina van den Berg- Zeilinga (1887-1943), mevr. N. de Groot-Aafjes, mevr. C. W. H. de Boer-Bruis, P. T. de Boer, P. van der Heynden, J. C. Meulen en M. de Jong. Eén van de vrouwen had plaats genomen op een hondenslee.
1929 Op 2 maart liepen P. Huizinga, R. Boerman, K Bakker, M. Hoekstra en R. Veenwijk uit Houwerzijl naar Schiermonnikoog. Uit Kloosterburen gingen de broers P. Stiekema, Jan R. Stiekema (1908-1988) en R. Stiekema mee.
1929 Op 2 maart staken de zwagers S. Venema uit Djokjakarta en H. J. Zuidema uit Eenrum over naar Schiermonnikoog.
1929 Op 2 maart liepen de volgende personen Schiermonnikoog-v.v.: Uit Leens: kweker K. J. van der Munnik, landbouwer J. Zeeff, onderwijzer J. Bies, kweker Marinus Stulp (1905-1962), Grietje Zeeff, landbouwer Jacob Koning (1904-1991), student medicijnen Jacob Reenders. Die dag liep ook v.v. landbouwer J. Dussel uit Pieterburen en van Kruisweg H. Nauta en J. van der Maar.
1929 Op 2 maart staken J. Slagter, E. Westra en L. van Wieren uit Kommerzijl over per fiets.
1929 Op 2 maart staken dr. R. Bergema, J. van der Molen en J. van der Molen (1903-1978) uit Leens over per motorfiets.
1929 Op 2 maart stak P. de Roos uit Delfzijl lopend over.
1929 Op 2 maart staken de medische studenten H. J. Dijkhuis uit Groningen en W. Boerma uit Arnhem lopend over.
1929 Op 2 maart stak de volgende groep over: Uit Leens Mej. A. A. Dijkhuis en L. J. Dijkhuis, uit Hornhuizen Luitje Dijkhuis met zijn zonen Luitje Gerrit Dijkhuis en Jan Hendrik Dijkhuis.
1929 Op 2 maart stak Schelte Hartmans (1869-1936) uit Ferwerd te voet over. Twee dagen later ging hij per vliegtuig naar Amsterdam.
1929 Op 3 maart haalde hotelhouder S. Van der Werff de groep eilanders met zijn Fordbus weer op vanaf de zeedijk bij Hornhuizen
1929 Op 3 maart staken de volgende personen met drie auto’s over: H. Hindriks, G. J. Lippinkhof, B. Wildevuur, Inspecteur Van Dijk, J. Heikens, N. Hindriks, J. Nijenhuis, K. Nijenhuis jr., J. H. Lippinkhof jr. en A. Stüling. Verzamelpunt: Nieuw Zeeburg, de boerderij van Meindert Jan Zijlma. Dezelfde dag reden de deelnemers weer naar de vaste wal.
1929 Op 3 maart staken met de vorige groep de volgende personen met nog eens vier auto’s over: Meindert Jan Zijlma, Cock Woldringh uit Hornhuizen, Sikkema, Bernard Zetsma uit Zoutkamp, J. Bürmann, D. Nanninga, Kraft, Smit, J. A. Timmer uit Groningen en de burgemeester van Ulrum W. H. Hartevelt. ’s Middags begon het mistig te worden en de kwaliteit van de ijsvloer liep terug; twee keer zakte een auto met een wiel door het ijs.
1929 Op 3 maart staken de volgende personen lopend over: L. J. Dijkhuis uit Wehe, J. Diekhuis (1874-1945) uit Warfhuizen, J. A. Meijer uit Leens, M J. Meijer-Diekhuis uit Leens en uit Groningen S. van der Woude, A. P. Barkhuis, H. J. Zwartenkot (1879-1958), H. Kuipers.
Eveneens te voet kwamen W. J. Thijsen, het echtpaar T. de Groot, C. Schurink, Hilly van der Zee, A. Nankman en C. Westenberg; allen uit Groningen.
Manufacturier A. Roelfsema uit Hoogezand stak te voet over naar Schiermonnikoog. Studente C. L. Schonk uit Groningen stak te voet over.
De volgende Stadjers kwamen eveneens overgelopen: Ch. Kars, W. Woltjer, C. de Groot, H. de Vries, A. Pluister, J. Hiddema, R. Hiddema-Bouwman, P. van der Wal, F. van der Wal, K. Hollander, J. G. Hollander, J. van Zaaijen, A. van Zaaijen, J. J. Mook en M. de Jong.
Op deze dag kwam ook de volgende groep Groningers te voet: R. Roelfsema, Mej. A. Nankman, Mej. A. C. de Groot, W. Woltjer, mevr. De Groot- Bernard, T. de Groot, Ch. Kars, mevr. Everards-Pluister, Mej. C. Schurink en Mej. H. van der Zee. Ook de volgende groep stak over: G. A. Brouwer, J. de Graaf, T. Greebe, J. Bentinck, M. R. F. Bloemers, A. Maschhaupt en Y. Meyer.
1929 Op 3 maart trok een groep stropers, ongeveer tien personen, over het ijs naar Schiermonnikoog. Ze vertrokken dezelfde dag weer met een slee vol geschoten konijnen.
1929 Op 3 maart maakten A. van Guldener en G. van Guldener-Mulder uit Beilen de v.v.-tocht. Tijdens hun terugtocht was het mistig.
1929 Op 3 maart staken de volgende personen uit Groningen per fiets over: H. Borghorst, T. Wildervank. J. Zijlstra, Joh. Zijlstra, J. W. H. Nanninga, J. Marrink, H. Heiken, J. Reijnierse en G. Wilmink. Laatst genoemde ging te voet terug.
1929 Op 3 maart kwamen J. Uitham en G. Uitham-Roberts uit Noorderhoogebrug per fiets naar Schiermonnikoog.
1929 Op 3 maart kwamen de volgende personen per auto: J. B. Menke, C. J. Menke, J. H. Menke en L. H. Wijn. Eveneens uit Groningen en per auto kwamen: G. J. Lippinkhof, J. Nijenhuis, K. Nijenhuis, J. H. Lippinkhof, H. Stüling, H. J. van Dijk, N. Hindriks, sportvlieger Hajo Hindriks en Jan H. Heikens, J. A. Timmer. Uit Zoutkamp kwam Bernard Zetsma en uit Leens C. H. Zijlma. Ook per auto kwamen Maria Beukema-Boukema (1894-1973) uit Vierhuizen, T. Siccama-Toxopeus en I. Siccama beiden uit Leens.
1929 Op 3 maart kwam G. Mellema per motorfiets. Uit Leens gingen J. L. W. Weber en A. Tammens per motor naar het eiland.
1929 Op 3 maart kwamen ook de volgende personen: W. H. Harteveld uit Ulrum, B. F. Jansonius uit Groningen, M. Bootsman uit Zuidhorn, D. J. Korthuis uit Garnwerd, Th. Sander uit Garnwerd, L. Sander uit Garnwerd, B. Visser uit Winsum, H. J. Toonstra en J. Toonstra uit Pieterburen.
1929 Op 3 maart stak J. H. A. Boersema uit Groningen met drie vrienden per fiets over naar Schier. Vanwege de invallende dooi liepen ze met 12 andere overlopers terug.
1929 Op 4 maart liep Mej. Cornelia Visser-Stachouwer terug naar Schier. Zij was de enige vrouw van Schiermonnikoog die zowel terug als heen liep.
1929 Op 4 maart gingen met de fiets Jan Sikkens (1880-1947) en Hendrik van Veen (1869-1955) uit Leens naar Schiermonnikoog.
1929 Op 4 maart gingen de volgende personen uit Middelstum lopend naar het eiland: Marten Jakob van Til (1898-1984), B. van der Deen, Rudolf Hendrik Broesder (1897-1967) en W. A. Bos.
1929 Op 5 maart gingen T. Faber en B. Smid per fiets naar Schiermonnikoog, ’s middags gingen ze terug.
1929 Op 5 maart maakte Luitje Dijkhuis uit Hornhuizen deze winter als laatste de tocht over het ijs naar en van Schier met paard en slee.
1929 Op 7 augustus werd als primeur de wadlooptocht naar Schiermonnikoog gelopen door: Meindert Jan Zijlma landbouwer op Nieuw-Zeeburg in de Westpolder, Mej. Christina Louise Gesina Brugmans uit Groningen, Mej. Annaatje (Annie) Johanna Klein uit Den Haag, Derk Roelf Mansholt uit Wageningen, Koert Sterkenburg uit Zoutkamp en Bernard Zetsma uit de Nieuwe Ruigezandsterpolder.
Verslag.

1930 - 1950

1935 In de dagen rond de elfde juli liep schipper Verheij uit Den Andel enkele keren met de bemanning van zijn op het wad gestrande schip naar Schiermonnikoog.
1937 Landbouwer Luitje Gerrit Dijkhuis maakte in de tweede helft van de jaren dertig een zomerse oversteek naar Schiermonnikoog. Bron: Schortinghuis 1973.
1939 Rond 19 december liep schipper Smeenk van zijn schip over het ijs naar Schiermonnikoog om levensmiddelen te halen.
1940 Eind januari maakte Koert Sterkenburg een verkenning vanaf de dijk over het Lutje Wad.
1940 Op 1 februari staken de Zoutkampers Jan Toxopeus (30), Jelte Toxopeus (1874-1958), Roelof van der Veen (31) uit Vierhuizen en Menze de Vries (34) uit Zoutkamp over het ijs over naar Schiermonnikoog waar ze bij het Willemsduin aankwamen. Ze vertrokken om 6.30 en waren om 12.30 bij hotel Van der Werff. Ze moesten omwegen maken bij nog niet dichtgevroren geulen en prielen.
1940 Op 2 februari gingen de vier overlopers van de vorige dag terug naar de Groninger kust. Hotelhouder Sake van der Werff liep een eind met ze mee.
1940 Op 2 februari poogden de volgende personen over te steken naar Schiermonnikoog: uit Hornhuizen de vrouw van Luitje Dijkhuis Maria Johanna Herweijer, het echtpaar Klaas Beukema (1902-1962) en Ebeltje Jeltes (1904-1980) uit Vierhuizen, mevrouw de wed. Zetsma uit de Ruigezandsterpolder en Koert Sterkenburg uit Zoutkamp. Hotelier Sake van der Werff, sergeant Veldkamp en korporaal Knuit liepen de groep tot halverwege het dichtgevroren wad tegemoet maar omdat ze niemand zagen, keerden ze terug. Omdat de overlopers uitbleven, trokken de volgende mannen het wad op om te zoeken: Sake van der Werff, sergeant Veldkamp, Anne van Dijk, Johannes van Dijk en Nico Faber. Onverrichte zaken keerden ze terug. Wopke Fenenga (1889-1940) stierf na het zoeken aan de voet van de dijk.
’s Avonds om 23.00 maakte sergeant Veldkamp met enkele leden van de kustwacht en enkele eilanders weer een vergeefse zoektocht.
Vanaf de vaste wal trokken groepjes het wad in maar ook hun gezoek leverde niks op.
1940 Op 3 februari lokaliseerde een piloot het groepje vermiste ijstochters. Een aantal eilanders, onder wie Johannes van Dijk, ging de groep tegemoet. Klaas Beukema verloor door bevriezing zijn tenen.
Meer info
1940 Op 15 februari liepen Luitje Gerrit Dijkhuis (1912-1965) en de broers Hendrik en Hilbrand Broekema naar Schiermonnikoog. Ze vertrokken om 14.00 en waren om 17.00 bij hotel Van der Werff.
1940 Op 16 februari liep het groepje van Luitje Gerrit Dijkhuis terug.
1946 Op 11 maart bereikten vier uit Duinkerken ontsnapte Duitse krijgsgevangenen waarschijnlijk lopend (vanaf Simonszand?) Schiermonnikoog.
1947 Op 10 februari liepen de heren L. Dijkhuis, L. G. Dijkhuis, Varwijk en Beukema de tocht over het ijs naar Schier. Dezelfde dag liepen ze terug naar de vaste wal.
1947 Op 13 februari liepen 15 mannen en 1 vrouw naar Schier. Nog dezelfde dag keerden ze terug.
1947 Op 13 februari stak een groep van 14 personen over naar Schiermonnikoog en overnachtten daar.
1947 Op de verjaardag van prinses Christina, 18 februari, maakte een verslaggever met een vriend de ijsoversteek naar Schiermonnikoog.
1947 In deze winter werden oversteken gemaakt per fiets en motor. Ook een kleine auto maakte de oversteek. Op verzoek bracht hotelier Van der Werff overlopers een eind terug per auto.
1947 Op 23 februari kwamen zes overlopers vanaf Schiermonnikoog kletsnat te Hornhuizen aan.
1947 Op 24 februari vond de burgemeester van Schier het oversteken over het door een springtij gescheurde ijs niet meer verantwoord.
1947 In deze winter gingen ongeveer 300 mensen, onder wie de voormalige Commissaris der Koningin mr. J. Linthorst Homan, over het ijs naar Schiermonnikoog.
1947 Pieter van Dijk liep naar de Westpolder om aardappelen te halen. Eenmaal terug op Schiermonnikoog bleken de aardappelen te zijn bevroren.
1947 Op 2 maart kwamen zes wandelaars vanaf Schiermonnikoog kletsnat aan in Hornhuizen.
1948 Op 1 augustus liep een groep boeren en boerinnen o.l.v. Luitje Dijkhuis naar Schiermonnikoog. Duur van de tocht: drie uur.
1949 Op en rond 10 april maakten bemanningsleden van het gestrande Griekse ss Agioi Victores wandelingen op de Kuipersbult.
1949 1 mei van dit jaar kwam een ree lopend aan op Schiermonnikoog.

1950 - 1962

1951 Op 30 juni liepen Luitje Gerrit Dijkhuis uit Hornhuizen, arts L. H. Bruins uit Leens en J. A. Hommes uit Groningen naar Schiermonnikoog.
1951 Op 1 juli liepen de heren Dijkhuis, Bruins en Hommes weer naar de vaste wal.
1952 Op 7 maart reed hotelier Van der Werff zijn gasten over het wad naar de door extreme waterstand gestrande veerboot.
1952 Op 8 maart moesten passagiers voor Schiermonnikoog en Oostmahorn lopende over het rif van Schiermonnikoog van en naar de Insulinde.
1952 Op 11 maart verdwaalde Pieter Smink (1935-1952) van Schiermonnikoog door de mist op het wad en verdronk.
1952 Op 8 november verlieten twee Turkse bemanningsleden, de machinist en de marconist, lopende de gestrande Bakir en verdwaalden in de duinen van Schiermonnikoog.
1952 Op 9 november verliet de kapitein van de Bakir lopende zijn schip om in het dorp te telefoneren met rederij Doeksen.
1954 Pieter van Dijk (1915-1978) en zijn broer Theo van Dijk (1903-1983) zetten met takken een route uit over het waddenijs richting de kust.
1954 Op 5 februari stak een groep van acht personen onder leiding van Luitje Gerrit Dijkhuis lopend over het ijs over naar Schiermonnikoog. Burgemeester M. H. Boerland (1905-1967) van Kloosterburen en A. F. Nusmann maakten deel uit van deze groep.
1954 Op 5 februari ging de groep van Luitje Gerrit Dijkhuis terug, de eilander broers Pieter en Theo van Dijk gingen mee.
1954 Op 6 februari kwamen enkele overlopers van de vaste wal over onbetrouwbaar ijs naar Schiermonnikoog.
1954 Op 6 februari liep Pieter van Dijk weer over het ijs terug naar Schiermonnikoog.
1954 Op 7 februari kwamen zes overlopers vanaf de vaste wal aan op Schiermonnikoog.
1954 Op maandagavond 8 februari kwamen enkele kletsnatte overlopers aan op Schiermonnikoog.
1954 De vrienden Hijlke Dijkstra (1934-1994) en Renze de Vries liepen dit jaar naar Schiermonnikoog, dezelfde dag liepen ze weer naar de Groninger kust.
1957 Op 18 mei mislukte de eerste oversteek naar Schiermonnikoog van de studenten Jaap Douwe Buwalda uit Hoogkerk en Felix Sutorius uit Groningen.
1957 Op 25 mei maakten Jaap D. Buwalda en Felix Sutorius hun eerste oversteek naar Schiermonnikoog. Ze zwommen daarbij ca. 150 meter over de Eilander Balg.
Nieuws in 8 dagbladen.
1957 Op 22 juni liepen Jaap D. Buwalda en Felix Sutorius naar Schiermonnikoog en op 23 juni weer terug naar de vaste wal.
Verslag.
1957 Op 7 november liep Jaap Buwalda naar Schiermonnikoog.
1961 Op 23 september liepen Jaap D. Buwalda, Mej. R. Poppinga, Jan Abrahamse, mej. L. H. van der Zee en S. Schreurs uit Heemstede een moeizame tocht naar Schiermonnikoog.
Verslag.
1962 Op 19 juni liep een groepje studenten onder leiding van Jan Abrahamse en Jaap D. Buwalda naar Schiermonnikoog.

1963 - 1964

1963 Begin januari mislukte een overtocht van Jaap D. Buwalda en F. P. H. Dijksterhuis naar Schiermonnikoog.
1963 Op 7 januari liepen Jaap Buwalda, Klaas de Haan en Fokke Dijksterhuis over het ijs naar Schiermonnikoog.
1963 Op 19 januari liep Luitje Gerrit Dijkhuis uit Hornhuizen met zijn oudste zoon Luuk een verkenning over het ijs tot de vaargeul richting Schiermonnikoog.
1963 Op 23 januari staken de volgende personen over het ijs over naar Schiermonnikoog: Luitje Gerrit Dijkhuis, W. Fokkens uit Hornhuizen en J. J. van Buuren uit Kloosterburen. Ze werden afgehaald door Teade van Dijk en Klaas Hellinga. Een vierde tochtgenoot, mr. Derk Heero Schortinghuis, moest terugkeren naar de vaste wal omdat hij geen laarzen bij zich had.
Verslag.
1963 Op 6 februari liep het drietal WiLiWo, de studenten Sijze Wilto Gerrit Groenendaal (1939), Lieuwe Johannes Blanksma en Wouter Joenje uit Groningen, als eersten in deze winter de v.v. tocht in één eb Schiermonnikoog over het ijs. Ze vertoefden een half uur nabij het Willemsduin bij paal 11 en 12A. 'Hier werd een weinig alcohol genuttigd, we maakten enkele foto's en bevochtigden de paal op overeenkomstige wijze als bij een onzer huisdieren in zwang is' (Lieuwe Blanksma in 'Hoogtepunten rond laagwater - 50 jaar kleinschalig wadlopen' - Uitgave Arenicola 2018).
1963 Op 11 februari staken de studenten Jaap Buwalda en Fokke Dijksterhuis en de reclametekenaar Klaas de Haan 'bij vloed' en bij mist op kompas over het ijs over naar Schiermonnikoog.
Een dag later werd de terugloop gemaakt, opnieuw bij mistig weer, deze keer met een kapot kompas.
Verslag.
1963 Op 27 februari ging een groep van negen personen onder leiding van Luitje Gerrit Dijkhuis over het dichtgevroren wad naar Schiermonnikoog. Luitje Gerrit Dijkhuis liep met zes deelnemers meteen weer terug naar de vaste wal.
1963 De heren Dijkhuis, Kootstra en Beenen, die de vorige dag met Luitje Gerrit Dijkhuis naar Schier waren gelopen, keerden op 28 februari terug naar de Groninger kust. Luitje Gerrit liep hen tegemoet.
1963 Klaas Hellinga verkende enkele dagen het waddenijs onder Schiermonnikoog i.v.m. plannen om over te steken naar de vaste wal.
1963 De volgende bewoners van Schiermonnikoog liepen over het ijs de route Schier Hornhuizen vice versa: K. Hellinga met zijn zoon Clive, Hessel Zijlstra, Jan Berend Bazuin, Bouke Henstra. Deze groep vrienden liep met uitzondering van Jan Berend Bazuin dezelfde dag nog terug.
1963 H. Visser van Schiermonnikoog liep met een aantal eilanders van de vaste wal over het ijs naar Schiermonnikoog maar toen ze halverwege waren, moesten ze terug.
1963 Op 2 maart, een dag voor de invallende dooi, liep Luitje G. Dijkhuis over het waddenijs naar Schiermonnikoog met de volgende personen: zijn zonen Luuk en Detmer, Willem Fokkens, Bart Fokkens, verslaggever Bas den Oudsten met zijn zoon. Na snert bij Van der Werff liep het gezelschap weer naar de vaste wal.
Verslag.
1963 Op 25 mei maakten 10 wadlopers, onder wie Jaap Buwalda en Wim Sikken de oversteek naar Schiermonnikoog. Vergeleken met vorige tochten bleken na de lange strenge winter de slibvelden bijna allemaal verdwenen.
1963 Enkele dagen na 25 mei 1963 maakte het Polygoon-journaal filmopnames van een wadlooptocht naar Schiermonnikoog. Deelnemers waren Jan Abrahamse, Jaap Buwalda, Reinau Rixt Poppinga, mw. van der Zee en een onbekende heer, zie onder.
 

 
1963
 
Op 26 oktober liepen Jaap D. Buwalda, Jan Abrahamse, Wim Sikken en Triny Oosterhuis in dichte mist met een groep van 19 personen naar Schiermonnikoog. De groep bestond uit studenten, personeel van een uitgeverij in Groningen en enkele Hagenaars.
1964 In de zomer van 1964 liepen Jaap Buwalda, Jan Abrahamse en Reinau Poppinga een wadlooptocht richting Schiermonnikoog met twee journalisten en een fotograaf van het weekblad Katholieke Illustratie. Vanwege het hoge water werd na 3.5 km teruggekeerd naar de Groninger zeedijk.
Katholieke Illustratie 5-10 okt. 1964

Na 1964

1965 Op 30 januari maakten Jaap D. Buwalda, Jan Abrahamse, Garmt Wiebenga, Gerard Sikken, Wim Sikken en Triny Oosterhuis in korte of lange broek een koude oversteek naar Schiermonnikoog. De benen waren met vaseline ingesmeerd. Volgens een van de deelnemers was het de meest erbarmelijke tocht die hij ooit had meegemaakt. De terugtocht ging met de Brandaris naar Oostmahorn.
1965 Op 22 mei liep een groep van 42 personen, onder wie 7 vrouwen, vanaf Hornhuizen naar Schiermonnikoog onder leiding van de gidsen van Stichting Dorpsbelangen Pieterburen Abel Dijkstra, Garmt Wiebenga en Harm Holman.
1965 Op 19 augustus liep een groep van 23 militairen onder leiding van wadgids Abel Dijkstra naar Schiermonnikoog. Een dag later werd de terugloop naar de wal gemaakt.
1966 Op 4 februari liepen Jaap Buwalda, Garmt Wiebenga en Piet Fokkens een koude en natte tocht met slecht zicht naar Schiermonnikoog.
'Snel opkomende vloed verraste wadlopers'
1967 Op 5 januari liepen Jaap D. Buwalda uit Hoogkerk, Wim Sikken uit Groningen en Frans Visser uit Wassenaar, een ijzige tocht in vaseline naar Schiermonnikoog. Het had ’s nachts 17 graden gevroren.
Meer info
1967 Op 11 juli liep een groep wadlopers naar Schier i.v.m. het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Schiermonnikoog. De wadlopers demonstreerden daar tegen het dammenplan voor Ameland.
1967 Op 15 augustus publiceert het gemeentebestuur van Schiermonnikoog in de Dorpsbode zijn visie op het in opkomst zijnde toeristische wadlopen naar het eiland.
Tekst in de Dorpsbode.
1968 Op 8 augustus bracht wadgids Abel Dijkstra uit Pieterburen de eerste groep van 26 militairen van de legerplaats Wittenberg door het wad naar Schiermonnikoog.
1968 Prins Claus maakte op 20 augustus zijn eerste wadlooptocht naar Schiermonnikoog o.l.v. Jaap Buwalda en Wim Sikken. Andere deelnemers waren de particulier secretaris van Claus dhr. Henk baron van Asbeck, Goderd van Heek en Peter van Lookeren Campagne.
1968 Op 21 september overleed R. P. van Kempen, 25 jaar, tijdens een zware wadlooptocht naar Schier, de tocht stond onder leiding van gidsen uit Pieterburen
1969 De wadlooproute naar Schiermonnikoog verandert na het sluiten van de afsluitdijk van de Lauwerszee (23 mei 1969). Het wantij in het kustdal voor de dijk bij Hornhuizen verplaatst zich naar snel het oosten.
Meer info.
1970 Op 4 juli moesten deelnemers en gidsen op weg naar Schiermonnikoog door een drukfout in de getijtafels voor de Eilanderbalg terugkeren. De getijtafel gaf aan dat het om 16 uur laagwater zou zijn. In werkelijkheid bleek dit pas om 18 uur het geval te zijn.
Meer info
1970 Op 12 september brachten veehouder Johannes van Dijk van Schiermonnikoog en de wadgidsen Abel Dijkstra en Piet Vonck de merrie Kitty naar de vaste wal. Overige deelnemers waren: VVV-directeur Bernhard Hooghuis en zijn echtgenote.
Nieuwsblad van het Noorden: "Het werd een zware tocht. De vaargeul was diep. De wadlopers gingen tot hun schouders door het water. Kitty zwom met haar baas op de rug. Ook de passage van een dichtgeslibde priel van het Vierhuizergat was lastig. De deelnemers waren het er over eens dat de gevolgde route te veel van de krachten vergde en ernstig moet worden ontraden'"
1971 Op 10 januari maakten Kees Dijkema, Dick Kuil en Dick van der Zee een wadloopoversteek naar Schiermonnikoog. Op het laatste stuk 'hadden zij enige last van ijsschotsen' volgens het Nieuwsblad van het Noorden 12 januari 1971.
1971 Op 19 juni maakten mr. Pieter van Vollenhoven, burgemeester H. Kreijkes van Eenrum en dominee Van der Werff de oversteek naar Schiermonnikoog o.l.v. Kees Dijkema, Abel Dijkstra en Lia Krijger. De heren Evelijn en Traber uit Amsterdam, twee vrienden van mr. Pieter van Vollenhoven, liepen mee op deze tocht.
1971 Op 18 augustus maakt Jaap Buwalda met de redactie (17 pers.) van het tijdschrift 'Margriet' een oversteek naar Schiermonnikoog.
1971 Omstreeks 10 september sluit akkerbouwer Simon Rietema te Hornhuizen zijn weg naar de zeedijk af voor bussen van St. Wadloopsport Pieterburen. De wadlopers moeten voortaan lopend de weg volgen naar de dijk. Volgens het Nieuwsblad van het Noorden vindt het Wadloopcentrum dit 'kinderachtig'. Volgens Rietema is het aantal bussen te groot geworden. Ze kunnen elkaar niet passeren op de weg en ze rijden de bermen kapot. Ook worden bussen van tevoren niet meer aangemeld. Hij is geen baas in eigen huis meer.
1972 Op 29 mei liepen 80 militairen met een gids een riskante tocht naar Schiermonnikoog.
1972 Op 10 juni liepen de volgende deelnemers mee op een tocht naar Schiermonnikoog: jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford, burgemeester van Heemstede en de fractieleden Van Tongeren en Jager van D’66.
1972 Op 16 september kregen 500 wadlopers op weg naar Schiermonnikoog een golf van 60 cm. te verwerken. Oorzaak was een plotseling opkomende depressie met bijzonder zwaar weer. De reddingboot Gebr. Luden lag standby in de Schildknoopen, maar hoefde niet in actie te komen. Alle wadlopers bereikten veilig het eiland.
1973 Een heli pikte vermoeide militairen op van een tocht vanaf Schiermonnikoog naar de vaste wal.
1975
 
Eind februari brak de Eilander Balg (oostzijde wantij Schiermonnikoog) door naar de Groninger Balg / Oort aan de westzijde van het wantij. Waarschijnlijk als gevolg van de inpoldering van de dichtbij gelegen Lauwerszee in 1969.
Dit was het begin van jarenlang moeizaam en nat wadlopen naar Schiermonnikoog. Van 1977 - 1981 waren toeristische wadlooptochten naar Schiermonnikoog niet mogelijk. Juli 1981 bleek er verder oostelijk en noordelijk een nieuw wantij te zijn ontstaan en werden toeristische wadlooptochten naar Schiermonnikoog weer mogelijk.
 
  Jaap Oudman, 9 februari 1976, kustdal Schiermonnikoog ten noorden van Hornhuizen. In verband met de mist werd teruggekeerd naar de zeedijk. Archief Martin van der Wijk
   
1976 Op dinsdag 20 april overleed te Groningen wadlooppionier Jaap D. Buwalda, 40 jaar oud.
Rouwadvertenties
   
1978 Op 27 mei werd een groep van 54 lopers door helikopters gered tijdens een oversteek in de mist naar Schiermonnikoog.
Meer info
'Dramatische tonelen op de Waddenzee'
'Wadloopavontuur: Morgen kan het weer gebeuren'
1978 Op 23 september kwam een groep van ca. 40 wadlopers uit Amsterdam in de problemen bij het oversteken van de diepe vaargeul Eilander Balg. Door de sterke stroming dreef men af en een deelnemer raakte verstrikt in een touw. Hij moest worden behandeld om weer op adem te komen. De groep wees hulp af van een nabijliggend schip en bereikte op eigen kracht Schiermonnikoog.
Meer info.
1978 Twee mannen staken op 13 oktober over van Schiermonnikoog naar de vaste wal. De reddingsboten Gebroeders Luden en Willen Horsman zochten later nog een uur lang naar beide mannen die toen al veilig waren aangekomen.
1978 Op 28 december verkenden Jaap Oudman, Martin van der Wijk en Lammert Kwant een 'nieuwe' wadlooproute naar Schiermonnikoog. Het vertrekpunt lag ten noorden van Bokum / Kloosterburen op de route naar Simonszand, ca. 2 km oosterlijker dan de 'oude' startplek ten noorden van Hornhuizen.
Met water tot op de borst en de knieën tot in het slik lukte het Jaap Oudman door de Eilander Balg te komen. Van der Wijk en Kwant waren iets later ter plaatse. Bij opkomend water lukte het hen niet de andere oever te halen. Zij keerden terug naar de vaste wal, Jaap Oudman liep door naar Schiermonnikoog.
1981 Op 28 februari kropen tijdens een verkenning naar Schiermonnikoog de gidsen Cor van den Arend, Anno Duursma, Gerrit Knobbout, Marijke Ruiter, Harm Schepers, Martin van Wijk en André Staal vanwege het diepe slik op hun knieën door de Eilanderbalg.
1981 Op 12 mei liepen Annemarie Grefte, Gustaaf Tamminga, Albert Jan Boer en Lammert Kwant naar Schiermonnikoog. Bij de Eilander Balg was het slik zeer zwaar, sommige lopers kropen er door het slik naar de andere oever.
Later dat jaar werd de situatie veel beter met minder slik bij de Eilander Balg. Op 7 juli en op 11 juli liepen weer tientallen toeristische wadlopers de oversteek naar Schiermonnikoog.
1982 De wadgidsen Chris Kraster, Harm Schepers, Robert van der Burgh, André Staal en Martin van Wijk liepen vast in enorme hopen bros drijfijs voorbij de Schildknoopen en moesten terug naar de dijk van de Negenboerenpolder.
1982 Op 21 februari loopt Lammert Kwant van de vaste wal naar Schiermonnikoog op en neer in één tij.
1983 Op 8 juli loopt Lammert Kwant van de vaste wal naar Schiermonnikoog op en neer in één tij.
1986 Op 29 juni reden 11 wadfietsers olv. Freerk Viersen en Lammert Kwant over het wad van het vasteland naar Schiermonnikoog.
Verslag
2002 Op 31 augustus overleed wadloper Kees Ooteman uit Wormerveer bij de Schildknoopen tijdens een wadlooptocht naar Schiermonnikoog
2006 Op 15 juli maakten de gidsen Tonko Ufkes, Jan Hendriks, Bert Knol, Maaike Knol, Jan Overduin, Cor Hofstra en André Staal met een groep deelnemers een tocht naar het voormalige eiland Bosch.
2009 Op zaterdag 16 mei haalde de reddingboot 1 onderkoelde loper van Wadloopcentrum Friesland van het wad onder Schiermonnikoog. Vijf andere deelnemers gingen uit solidariteit mee terug.
2012 Op 17 januari zochten hulpverleners met succes naar een wandelaar die door de duisternis verdwaalde op de Balg.
2012
 
Op 19 mei kwam een deelneemster van een tocht van Stichting Wadloopcentrum Pieterburen op het Weststrand bij een zeilboot in het wad terecht. De bemanning hielp haar weer op weg naar het eiland.
 
2015 Op 22 oktober brengen wadlopers IJsbrand Bouma, Robert van de Kroef, Koos van der Maar, Bé Muurman, Jan Oome, Heiko Oterdoom, Annie Rekker-Zwart en Kees Wevers via de Brakzand-route een deel van een sculptuur naar Schiermonnikoog. Later die dag werd de sculptuur geplaatst in de duinen aan het oostelijke einde van de zeedijk. Het is een herinnering aan de in 2013 overleden Jan Abrahamse.
Andere deelnemers waren o.a. Arik Visser, ontwerper van de sculptuur, Arjen Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging en Ilja Zonneveld, fotografe.
Meer info
   
  22 oktober 2015, wadlopers onderweg naar Schiermonnikoog met een sculptuur. Foto Kees Wevers
   
2017 Op 23 september 2017 liep Ben Verbree van Schiermonnikoog naar Rottumeroog, een wadlooptocht van 37,5 km in 9½ uur
Meer info
2017 Op 30 september 2017 liep Kees Rodenburg van Schiermonnikoog naar Noordpolderzijl, een wadlooptocht van 25 km in 6 uur.

Bron: André Staal 2013-2018.
Correcties en aanvullingen ? e-mail.


Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog
Schokland
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.