[email protected] 2.1

U bent in menu 3. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Oversteken NL, BRD, DK

Alle wadloop-oversteken

in Nederland, Duitsland en Denemarken naar eilanden, halligen, zandplaten en obstakels

met aanpassing rubriek 'Welke wadlooptochten zijn nog niet gelopen ?',
de v.v. oversteek vanaf Spijksterpompen/Oostpolderzijl naar het nieuwe vogelbroedeiland 'Voolhok' langs de Bocht van Watum, tocht no. 53
en met de wadlooptocht kust Dithmarschen - Isern Hinnerk v.v., gelopen op 19 juli 2017, tocht no. 29.

Totaal in dit overzicht 69 tochten - oversteken.
Niet meegeteld zijn het oneindig aantal mogelijke wadzwerftochten.


Langlütjen 1

Criteria

Wadloopoversteken gaan van vaste wal naar eiland, zandplaat, hallig of obstakel of omgekeerd,
of van eiland, zandplaat, hallig of obstakel naar een ander eiland, zandplaat, hallig of obstakel.
Zowel beginpunt als eindpunt van de wadloopoversteek ligt boven gemiddeld hoogwater.
Eiland of hallig is niet met een dam met het vaste land of met een ander eiland verbonden.
De meeste wadloopoversteken kunnen worden gemaakt door human beings met een lengte van 1.70 m of langer.
Engelsmanplaat + Rif, Simonszand + Rif en Rottumeroog + Zuiderduinen zijn ieder als één eiland geteld.

Er is onderscheid gemaakt tussen

Klassieke tochten (42 x)
Deze oversteken stonden bij de eerste recreatieve wadlopers (pioniers) omstreeks 1960 in de belangstelling.
Andere mogelijke tochten (15 x)
Omstreeks 1960 niet interessant genoeg gevonden of nog niet bestaand.
Maar wel beloopbaar, bv. Texel - Richel.
Of het eiland is nieuw, bv. Kachelotplate (ZW van Juist) en Kamperzand (Zeehondenbanken), tussen Terschelling en Ameland. Of blijkt wel een eilandje/zandplaat te zijn: Isern Hinnerk (Sleeswijk-Holstein).
Obstakels en kunstmatige eilanden (12 x), nl.
- 11 vuurtorens in het Jade- en Wesergebied (6 tochten)
- de grenspaal in de Dollard vanaf de Kanalpolder (kortste weg) of vanaf Nieuwe Statenzijl
- het forteiland Langlütjen 2 in de monding van de Weser
- het 'Gaseiland' op de Hond in de monding van de Eems
- het vogelbroedeiland 'Voolhok' ten zuidoosten van de Eemshaven langs de Bocht van Watum
- Baken Binnenrandsel - Borkum
- Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn

Niet opgenomen in de lijst

Noorderhaaks / Razende Bol (NW van Den Helder), Texel, Vlieland, Pellworm en Tertius zijn vanaf de vaste wal niet beloopbaar, het water is te diep.
Noorderhaaks / Razende Bol is evenmin vanaf Texel lopend bereikbaar.
Ternaard - Oude Dam Ameland (ten noorden van de veerdam van Holwerd).
De dam ligt beneden gemiddeld hoogwater.
Het Kleine Werkeiland in de Lauwerszee (bij het Vierhuizergat)
en het Grote Werkeiland in de Lauwerszee, nu Lauwersoog.
Tussen 1961 en 1969 door diverse wadlopers belopen, maar het is lang geleden, tijdelijk geweest en de mogelijkheden komen nooit meer terug.
Itzendorfplate ten zuiden van Juist ligt niet meer boven gemiddeld hoogwater.
Scharhörn en Nigehörn staan op de Duitse Zeekaart als één eiland weergegeven en worden samen als één eiland gerekend.
Medemsandinsel in de monding van de Elbe is volgens wikipedia.de als eiland verdwenen. Het staat ook niet meer als eiland op de Duitse Zeekaart.
Bohrinsel in het Duitse deel van de Dollard,
Langlütjen 1 bij Nordenham,
Helmsand in de Meldorfer Bucht
en Hamburger Hallig zijn met het vasteland verbonden door middel van een dam die is omgeven door een uitgestrekte, hoog gelegen kwelder.
Nordstrandischmoor, Oland, Langeneß, Sylt, Rømø, Mandø.
Deze voormalige eilanden zijn met een dam met het vaste land verbonden.
Koresand (bij Mandø) en Peter Meyers Sand en Keldsand bij Fanø liggen volgens een recente Deense Zeekaart beneden gemiddeld hoogwater. Het zijn wadplaten en geen zandplaten / eilanden.
Meer oversteken zijn denkbaar bij lage waterstanden, bv. Norderney-Baltrum over het wad.
Idem Norderoogsand-Japsand en Habel-Gröde Appelland bij 'gewone' waterstanden.
Ze zijn niet in de lijst opgenomen.

Wel opgenomen in de lijst

Jordsand (DK): Heiko Oterdoom was er op 30 juni 2015.
"Het heeft een sikkelvorm en is 15-25 meter op zijn breedst bij een lengte van max. 100 meter. Meeuwen hebben er gebroed en met succes zijn de kuikens opgegroeid. Er waren vloedlijnen langs het eilandje te zien. Er is geen begroeiïng, wel groeit er Engels Slijkgras op het Jordsandwad. Kortom, bij de meest normale en enigszins verhoogde vloeden blijft Jordsand droog en is nog steeds een eilandje te noemen, hoe klein dan ook."
Jordsand staat als (zeer klein) eiland op een recente Deense Zeekaart. Er zijn vele wadlooptochten naar Jordsand gemaakt.
Simonszand is sinds januari 2012 niet meer lopend bereikbaar. We laten deze tocht op de lijst staan, er zijn talloze wadlooptochten naar Simonszand gemaakt.
Een bezoek van Heiko Oterdoom aan Isern Hinnerk (Sleeswijk-Holstein) op 19 juli 2017 bracht aan het licht dat het een enigszins begroeide zandplaat is.

Dynamiek
Vanwege de dynamiek van de Waddenzee verandert een lijst als deze.
Nieuwe wijzigingen zijn waarschijnlijk.


Nederland 21 x

Klassiek

• 1. Texel - Vlieland
• 2. Vlieland - Richel
• 3. Griend
• 4. Terschelling
• 5. Ameland
• 6. Engelsmanplaat + Rif
• 7. Schiermonnikoog
• 8. Simonszand + Rif
• 9. Rottumerplaat
• 10. Rottumeroog + Zuiderduinen

Alternatieve mogelijkheden

• 44. Texel - Richel
• 45. Texel - Hengst
• 46. Vlieland - Hengst
• 47. Hengst - Richel
• 48. Zwarte Haan - Kamperzand
• 49. Terschelling - Kamperzand
• 50. Ameland - Engelsmanplaat
• 51. Schiermonnikoog - Simonszand
• 52. Rottumerplaat - Rottumeroog

Obstakel / Kunstmatig eiland

• 53. Spijksterpompen - Vogelbroedeiland 'Voolhok'
• 54. Delfzijl - Gaseiland op de Hond
• 55a. Nwe Statenzijl - Grenspaal 204 Dollard

Niedersachsen 19 x

Klassiek

• 11. Borkum
• 12. Lütje Hörn
• 13. Borkum - Lütje Hörn
• 14. Juist
• 15. Norddeich - Memmert
• 16. Juist - Memmert
• 17. Norderney
• 18. Baltrum
• 19. Langeoog
• 20. Spiekeroog
• 21. Wangerooge
• 22. Minsener Oldeoog

Andere mogelijkheden

• 56. Norddeich - Kachelotplate
• 57. Juist - Kachelotplate
• 58. Baltrum - Norderney over buitendelta
• 59. Wangerooge - Minsener Oldeoog

Obstakel

• 55b. Kanalpolder - Grenspaal 204 Dollard
• 60. Baken Binnenrandsel - Borkum
• 61. Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn

Tussen Jade en Elbe 11 x

Klassiek

• 23. Alte Mellum
• 24. Großer Knechtsand
• 25. Neuwerk
• 26. Scharhörn - Nigehörn

Obstakel / Kunstmatig eiland

• 62. Jadebusen, vuurtoren:
• Arngaster Leuchtturm
• 63. Oostoever Jade, 2 vuurtorens:
• Leuchtturm Tossens
• Sengwarder Oberfeuer (buiten gebruik)
• 64. Zuidoever Weser, vuurtoren
• Leuchtturm Hohe Weg
• 65. Noordoever Weser, 3 vuurtorens:
• Untereversand Leuchtturm (buiten gebruik)
• Meyers Legde Neuer Turm (buiten gebruik)
• Meyers Legde Alter Turm (buiten gebruik)
• 66. Zuidoever Weser, 3 vuurtorens:
• Langlütjen Unterfeuer
• Langlütjen Oberfeuer
• Wremerloch Unterfeuer
• 67. Zuidoever Weser, vuurtoren:
• Wremerloch Oberfeuer
• 68. Langlütjen 2 (forteiland)


Sleeswijk Holstein 15 x

Klassiek

• 27. Trischen
• 28. Blauort
• 29. Isern Hinnerk
• 30. Nordstrand - Südfall
• 31. Pellworm - Süderoog
• 32. Pellworm - Süderoogsand
• 33. Pellworm - Hooge
• 34. Hooge - Norderoog
• 35. Hooge - Norderoogsand
• 36. Hooge - Japsand
• 37. Habel
• 38. Gröde Appelland
• 39. Föhr
• 40. Föhr - Amrum

Andere mogelijkheden

• 69. Föhr - Kormoraninsel

Denemarken 3 x

Klassiek

• 41. Jordsand
• 42. Fanø
• 43. Langli
 

Welke wadlooptochten zijn nog niet gelopen ?
(voor zover bekend)

Stand van zaken 19 januari 2018:

Vasteland naar Borkum in één tij
Lütje Hörn - vasteland
Kachelotplate - Juist

Bonus: Riviereilanden in Elbe en Ems

In de Elbe liggen tussen Cuxhaven en Hamburg enkele riviereilanden.
Het Schwarztonnensand is vanaf de zuidelijke oever van de Elbe lopend bereikbaar,
Heiko Oterdoom was er 29 febr. 2016.
Meer info Schwarztonnensand

In de Ems liggen tussen Emden en Leer twee riviereilanden.
Het Hatzumer Sand is vanaf de oostelijke oever van de Ems lopend bereikbaar.
André Staal, Harry ten Veen en Johan Lubbers waren er in dec. 2002.
Fotoverslag
Meer info Hatzumersand

Aanvullingen/verbeteringen ?
Graag naar redactie dezes.

Lammert Kwant